Jump to content
IGNORED

ko su malogradjani


MancMellow

Recommended Posts

edit: pa da, prosvetarka u somboru.
:lolol:---------Zasto treba dobra definicija? Pa, da ne bismo imali omalovazavajuci izraz kao jedan repozitorijum za sve ono sto ne volimo (a pritom se, naravno, nikada i ni pod kojim uslovima, ne odnosi na nas same).Kad je Zappa pevao o Plastic people (sto mu dodju nekakvi malogradjani, cenim), dodao je i:Take a dayAnd walk aroundWatch the nazisRun your townThen go homeAnd check yourselfYou think we're singing'Bout someone else . . . but you'rePlastic people!
Link to comment
 • Replies 284
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Turnbull

  40

 • Indy

  37

 • MancMellow

  23

 • kim_philby

  21

dobre su ove definicije iz udžbenika marksizma za prvi srednjekikiriki inače ima podosta aflatoksina itd da ne idem u detaljenego, šta je suprotno od malograđanina, kad je on već toliko fluidan pa ga je teško definisati

Link to comment

openminded, kosmopolita, širokih shvatanja, gej-frendli, pro-prava roma, anti-naci...kikiriki, objašnjava, na mestu gde smo svi sušta suprotnost

Link to comment
najbolji deo ovog originalnog naucnog rada su reference.
Upravo htedoh da primetim :isuse:Originalni naučni rad, majko mila. Edited by Syme
Link to comment
Развој правих културних вредности, најчешће имплицира и оне којису њихова супротност, а које су такође део (не)културне стварности дру-штва. Психолошки чиниоци који покрећу и одржавају овај социопсихо-лошки стратум су различити и веома сложени.Малограђанство може да се посматра с два аспекта, као образац по-нашања и као склоп црта личности неког појединца кога, пре свега карак-терише недостатак културе, претерана себичност и одсуство морала.Уопште, могло би се рећи да малограђани не полазе у креирању својихживотних образаца и поступака од правих људских вредности и мери-ла. Свој образац понашања подешавају према ситуацији, прилици илипритиску. Отуђеност и усамљеност је њихова карактеристика, јер не успе-вају да постану равноправни носиоци културних стандардних пакета.Опште вредности присвајају као своје личне вредности.Животни став малограђана је иронична сврховитост, а став премаматеријалном богатству се пренаглашава. Аскетизам користе као степе-ницу ка хедонизму. Рационализацијом објашњавају свој потрошачкидух. При томе се материјалне вредности не стичу радом, већ се обезбе-ђују на неки други начин, који не припада области етике. Због наведенихкарактеристика, није ни чудо што је малограђанин носилац негативногпризвука још из времена односа патриција према плебејцу.Одлике модерног малограђанина идентичне су бићу традиционал-ног малограђанина. Оно што се изменило је ниво и разноликост њихо-вих потреба. Тежња за богатством, престижом, статусним симболима јеи даље њихова основна тежња. С друге стране, немогућност сналажењау културном вредносном систему, несигурност њиховог бића и недоста-так потпоре чине их и даље слабим и непожељним члановима друштва.С обзиром на то да особине личности, као и спољашње окружење имајуважну улогу у понашању индивидуе, имплицитно се може претпоста-вити да је и процена самоефикасности малограђана незадовољавајућа.Истраживачки налази (С м е д е р е в а ц 2004) пружају доказе да на про-цену самоефикасности важан утицај остварују и особине личности и ка-рактеристике спољашње ситуације. У условима драматичних промена удруштвеној структури, манифестованих конструисањем нових елита ипропадањем средњих слојева, на друштвену и историјску сцену ступајунови облици малограђанштине који носе и нова обележја.
Link to comment

Jao jebote Radisa de si ovo iskopao, pa ova bi i na forumu propala :Dpazi ovo:PHILISTINES’ PSYCHO-SOCIAL CHARACTERISTICSby Marija SakačSummaryA philistine is a person who tends to present himself/herself as being more worthy then he/she is indeed. ThisЛИТЕРАТУРА...Oxford English Dictionary (2005), Oxford University Press, USA....http://oxforddiction...lish/PhilistinePhilistine Pronunciation: /ˈfɪlɪstʌɪn/Definition of Philistine noun

 • 2 (philistine) a person who is hostile or indifferent to culture and the arts

:0.6: :lol:

Link to comment

Meni se svidela jer ima dobar rakurs spram levih vrednosti. A zaključak mi je takođe fantastičan, pogotovo segment:

Уопште, могло би се рећи да малограђани не полазе у креирању својихживотних образаца и поступака од правих људских вредности и мери-ла. Свој образац понашања подешавају према ситуацији, прилици илипритиску. Отуђеност и усамљеност је њихова карактеристика, јер не успе-вају да постану равноправни носиоци културних стандардних пакета.Опште вредности присвајају као своје личне вредности.Животни став малограђана је иронична сврховитост, а став премаматеријалном богатству се пренаглашава. Аскетизам користе као степе-ницу ка хедонизму. Рационализацијом објашњавају свој потрошачкидух. При томе се материјалне вредности не стичу радом, већ се обезбе-ђују на неки други начин, који не припада области етике. Због наведенихкарактеристика, није ни чудо што је малограђанин носилац негативногпризвука још из времена односа патриција према плебејцу.
Link to comment

Ali smisao celog teksta je zapravo: Ceca sponzoruše, bljak.

Напредак у науци и технологији, као и друштвени развој, није донео новине у начину живота само на технолошком плану, већ је генерисао и неке нове видове малограђана. Из „класичног”слоја малограђана под све већим утицајем хедонистичких принципа живота диференцира се једна нова форма малограђана. Ова форма је присутна и раширена како у све-ту, тако и код нас. Она је својствена и једном и другом полу, али је можда интересантнија по свом називу и облику који је присутан код жена.На основу начина на који овај вид малограђанштине функционише и егзистира, он би се могао назвати у погрдном значењу као спонзорство, а жена припадница оваквог облика коришћења услуга квалификује се као „спонзоруша”. У овом раду анализираће се настанак ове појаве првен-ствено повезан с нашим друштвом. Ко су „спонзоруше” и на који начин се формирају?Одговоре на ова питања није тешко пронаћи, ако узмемо у обзир друштвено-историјска збивања у нашем окружењу, више од једне деце-није. Такође, на појаву овог социопсихолошког стратума утичу и светски трендови. Жеља за достизањем високог статуса и материјалних вредно-сти код неких жена ствара иницијацију да их се домогну путевима који нису регуларни. Овај слој жена не преза ни од чега како би се домогао материјалних добара и престижа: од скупоценог крзна, одеће водећих светских креатора, аутомобила, станова и јахти до утицајних радних места. Пут до својих жеља и циљева, најчешће реализују као чланице пословних пратњи или, ако су успешније и срећније као једна од жена богатих моћника. Средство за реализацију њихових жеља је искључиво њихово тело, а оно по сваку цену мора да буде складно и привлачно. Овакав начин живота генерише и одговарајућу структуру личности. У њој доминирају црте, као што су: хедонизам, егоизам, бескрупулозност, жеља за моћи и доминацијом, али и страх од губитка позиција, затим двојни морал и квазиљубав. Резултат оваквог менталног склопа доводи до кризе идентитета, којој доприноси и подвргавање опасним хируршким захватима. Психолошке импликације се јављају у виду разних психич-ких поремећаја изазваних првенствено страхом од будућности, осећањем несигурности, али и одрицањем или занемаривањем родитељских улога. Општем неуротичном стању доприноси и терор младости, јер већ сутра пристижу млађе које су опасна конкуренција.
Link to comment

Pa to je i u sažetku, takoreći glavna teza teksta. Tekst je prosto totalni raspad pa je onda teško iz njega išta dosledno izvući, ali upravo ovo što piše o sponzorušama je najgori primer moralizacije - krive su kurve sponzoruše zato što ne cene prave vrednostitm, jebeš klasne momente, patrijarhat, odnose moći...

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...