Jump to content
IGNORED

Seksualno uznemiravanje i zlostavljanje žena - opšta tema


ragasto

Recommended Posts

Vrlo verovatno da bi moglo, ali to je lagano delo, a i ne cilja direktno u ono sto AI manipulacija donosi novo. Moj komentar se nadovezivao na punjenje zatvora zbog ovakvih stvari, o čemu sa kvalifikovanjem kao polno uznemiravanje nema ni govora. Takođe, posedovanje ovakvog snimka nije kažnjivo, za razliku od dečije pornografije. 

Link to comment

meni polno uznemiravanje maloletnika ne deluje kao lagano delo, čim je obavezna kazna zatvora. ali svakako vi više znate, meni samo zanimljivo da čitam :)
i da, mislim da će morati gomila novih zakona da se donese za ovo.

Link to comment
2 minutes ago, aram said:

meni polno uznemiravanje maloletnika ne deluje kao lagano delo, čim je obavezna kazna zatvora. ali svakako vi više znate, meni samo zanimljivo da čitam :)
i da, mislim da će morati gomila novih zakona da se donese za ovo.

Do tri godine je, maksimalna kazna. Za takve stvari se obično da uslov za prvi put. Skraćeni postupak, nema obavezne odbrane. 

Link to comment
1 hour ago, Hamlet Strašni said:

Vrlo verovatno da bi moglo, ali to je lagano delo, a i ne cilja direktno u ono sto AI manipulacija donosi novo. Moj komentar se nadovezivao na punjenje zatvora zbog ovakvih stvari, o čemu sa kvalifikovanjem kao polno uznemiravanje nema ni govora. Takođe, posedovanje ovakvog snimka nije kažnjivo, za razliku od dečije pornografije. 

 

to ja sad već pitanje kaznene politike kod nas. pitanje je dal bi bilo zatvora i da je propisana stroža kazna. osim u onim slučajevima kada izrizanje uslovne nije moguće.

 

koliko ja vidim AI i donosi i ne donosi nešto novo. zavisi kako posmatraš. mislim, sa aspekta krivičnog prava. za pojedina krivična dela pravljenje AI pornografskog snimka može da bude sredstvo za izvršenje nekog drugog cilja. recimo ako je izvršilac napravio takav snimak u nameri da od oštećenog nešto iznudi, da ga natera da nešto učini ili ne učini.

 

evo, uzmimo da je neko napravio takav video koristeći lik deteta oštećenog. i onda želi da iznudi novac ili neku drugu korist, pod pretnom da će takav video javno objaviti. ovde su svi elementi dela obuhvaćeni postojećim zakonom i nemaš potrebu za bilo kakavom izmenom. dakle, ako je AI video sredstvo za izvršenje nekog druog dela.

 

čak i ako je videeo napravljen u svrhe koje nisu lukrativne, već su usmerene na čisto zlostavljanje nekoga, ponižavanje i tome slično, opet je obuhvaćeno elementima pojedinih dela. recimo imamo i delo Zlostavljanje i mučenje. osnovni oblik je: Ko zlostavlja drugog ili prema njemu postupa na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, kazniće se zatvorom do jedne godine. recimo da je "postupanje na drugi način" pravljenje AI videa kojim se vređe nečije dostojanstvo. tu bi bilo dela. ali opet je kazna relativno niska.

 

isto to delo, ali stav 2. kaže sledeće: Ko primenom sile, pretnje, ili na drugi nedozvoljeni način drugome nanese veliki bol ili teške patnje s ciljem da od njega ili od trećeg lica dobije priznanje, iskaz ili drugo obaveštenje ili da se on ili neko treće lice zastraši ili nezakonito kazni, ili to učini iz druge pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina
. ovo bi spadalo u grupu dela gde gde bi se AI koristio sa nekim daljim ciljem. i kazna je ovde stroža, ali su i objektivni uslovi inkriminacije komlikovaniji.

 

imamo recimo i delo Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka. Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži i time osetno zadre u lični život tog licakazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

 

sad bi ovde moralo da se raspravlja da li je ličnog karaktera film na kome se nalazi moj lik, iako je proizveden uz pomoć AI i ne predstavlja snimak realnog događaja  u kome sema ja učestvovao (pa je potreban moj pristanak za obajvljivanje) i da li je podoban da osetno zadre u moj privatni život.

 

pa čak i kod dela iz člana 185. KZ - Ko iskoristi maloletnika za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu, može da se raspravlja o tome da li se pod iskorišćavanjem maloletnika može smatrati korišćenje llika maloletnog lica sa pravljenje pornografske predstave u formi AI video zapisa. ovo delo ima i teži oblik i ozbiljniju kaznu ako je učinjeno prema detetu. jasno je da zakonodavac ovde nije imao u vidu situaciju o kojoj je ovde reč (takve mogućnosti nisu ni postojale tada pa nije moglo da se normira ono što ne postoji), ali moglo bi da se tumači i kao radnja izvršenja ovog dela. ovde bi verovatno uslov bio da je zapis takav da kod prosečnog čoveka stvori utisak da gleda snimak koji je verodostojan.

Edited by Ted
  • +1 1
Link to comment

Управо је ново то што ти можеш да направиш снимак који изгледа поптуно као да је реалан. То даје потпуно нови квалитет када се примењује АИ. Мислим да нема осетног задирања у приватни живот када је снимак потпуно лажан јер не приказује живот оног на снимку. Неовлашћено објављивање снимка можда, али ако је снимак измењен онда је питање да ли се може подвести под снимак. Исто је то са искоришћавањем малолетника за порнографију, бар по мом мишљењу и ту би требало интервенисати новом нормом која би експлицитно третирала АИ.

 

 

Link to comment

Još nemamo mere (prevencija, edukacija, kažnjavanje) za osvetničku pornografiju, a već su stigle AI montaže (deep fake). Po mom mišljenju, to bi moralo biti (strogo) kažnjivo jer je u pitanju minimum neovlašćeno korišćenje privatnih podataka (fotografija, makar i sa fejsbuka), a u glavnom za cilj ima nanošenje štete, otprilike kao što je Ted naveo. Problem koji se javlja je što je pitanje dana kada će biti moguće kreirati ceo sadržaj bez stvarnih ljudi

https://thisxdoesnotexist.com/

I ako ti kod kuće, za sebe, kreiraš kakav god sadržaj, ne deliš ga ni sa kim, to ne može biti ni kontrolisano ni kažnjivo.

 

Mislim da bi za početak trebalo brzo i strogo kažnjavati ucene i pretnje snimcima, i pravim i montiranom, i na taj način odvratiti ljude koji imaju bilo kakvu pomisao da će im to doneti nešto korisno. Čini mi se da ljudi nisu ni svesni koliki je to problem.

  • +1 5
Link to comment

Kao sto rekoh, po meni su resenja jednostavna:

1. Sve sto je AI generated mora da ima znak za to po zakonu.

2. Praviti AI sadrzaje osobe bez njenog pristanka treba da je zabranjeno zakonom.

  • +1 3
Link to comment
15 hours ago, Engineer said:

Mislim da bi za početak trebalo brzo i strogo kažnjavati ucene i pretnje snimcima, i pravim i montiranom, i na taj način odvratiti ljude koji imaju bilo kakvu pomisao da će im to doneti nešto korisno. Čini mi se da ljudi nisu ni svesni koliki je to problem.

 

ovo je i sada zabranjeno, a u zavisnosti od toga o kom krivičnom delu se radi, mogu da budu zaprećene i vrlo stroge kazne. dakle AI kao sredstvo za izvršenje nekog krivičnog dela. naravno, ovde govorimo o tome da je AI pod kontrolom čoveka, koji je koristi da bi proizeo nekakvu posledicu u realnosti, koja može da bude i nedozvoljena, odnosno kažnjiva. ukoliko bi AI bio autonoman, odnosno donosio nekakve "odluke" nezavisno od volje čoveka, onda je to drugi par opanaka. tipa Terminator 2 i tako to.

 

treba to posmatrati ovako. npr. kada vatreno oružije nije postojalo, jasno, nije bilo moguće počiniti ubistvo tim sredstvom. kada je "ušlo u upotrebu", naravno, bilo je moguće. a delo čini onaj ko liši drugog života. pri čemu tu nema eksplikacije, ko liši života puškom, nožem, sekirom itd. delo može da se izvrši i heemijskom olovkom, knjigom, golim rukama itsl, odnosno sredstva za izvršenje su nebrojena. u ovom slučaju, revolucionarni izum tipa vatrenog oružija, nije zahtevao izmenu zakonodavstva da bi bio prepoznat kao moguće sredstvo izvršenja nekog krivičnog dela. ne samo ubistva.

 

u odnosu na mnoga dela, takav je slučaj i sa AI, odnosno deep fake montažom. širi se krug načina na koji je moguće neko delo izvršiti, ali bazični kriminalni motiv ostaje prepoznat kao takav u zakonu i kažnjiv.

 

sa duge strane, ako uzmemo gornji primer vatrenog oružija, pojava takovg izuma svakao je zahtevale neke druge zakonske intervencije. tipa ko može a ko ne može da poseduje ili nosi, kada može da se upotrebi, kako može da se nabavi, prodaje, proizvodi, uvozi, izvozi itsl. tako će biti i sa AI, jasno, za drugi krug pitanja.

 

a taj krug pitanja svakako se tiče i čovekove privatnosti i njegovog dostojanstva, pa samim tim i zaštite istih. ako su ove montaže toliko verodostojne da faktički nije moguće na prvu loptu otkriti da se ne radi o realnosti, onda se radi o sredstvima koja su podobna da izazovu posledice koje po težini mogu da budu jednake onima koje bi nastupile i kada bi se radilo o realnom događaju. možda čak i teže. ako postoji stvaran snimak koji prikazuje kako sam ja uradio nešto što je nezakonito ili nemoralno, ja sam objektivno u problemu, jer se radi o dokazu protiv mene (da ne ulazimo sad u to kada se snimak može korisrtiti u sudskom postupku). ali ako postoji deep fake montaža kako sam ja učinio iste te stvari, ja mogu da budem u još većem problemu, jer se nalazim u poziciji žrtve i treba da se suočim sa predstavom drugih, verovatno ubeđenih da sam ja kriminalac ili nemoralan. u oba slučaja ja bih se nalazio u pozicij da se branim, ali u prvom slučaju kao okrivljeni sa punom svešću da sam nešto počinio i da sam provaljen, a u drugom slučaju kako žrtva, sa punom svešću da sam nevin, ali sa potencijalo katastrofalnim posledicama po moj privatni život, posao, lično i profesionalno dostojanstvo itsl. 

Edited by Ted
  • +1 5
  • Hvala 1
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...