Jump to content
IGNORED

Prava radnicima!


Tihajeza

Recommended Posts

U zakonu ima tacno za sta mora da se da odsustvo. 

 

Ne moze manje od toga. 

 

Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство) у укупном трајању до пет радних дана у току календарске године, у случају склапања брака, порођаја супруге, теже болести члана уже породице и у другим случајевима утврђеним општим актом и уговором о раду.

Време трајања плаћеног одсуства из става 1. овог члана утврђује се општим актом и уговором о раду.

Поред права на одсуство из става 1. овог члана запослени има право на плаћено одсуство још:

1) пет радних дана због смрти члана уже породице;

2) два узастопна дана за сваки случај добровољног давања крви рачунајући и дан давања крви.

Члановима уже породице у смислу ст. 1. и 3. овог члана сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

Link to comment
On 8.10.2019. at 10:45, Hamlet Strašni said:

Ovo bi moralo svedocima da se dokazuje, ako se ne vodi evidencija. Можда чак и неким мејловима слатим суботом нпр или нешто слично. Иначе, субота сама по себи није проблем, може радна недеља да траје и 6 дана, али је кључно да се укупно ради 40 часова недељно, плус прековремени рад, макс 8 сати недељно.

A može li radni dan uopšte da traje 9 sati, i da to bude zakonito, kao što će Tihoj jezi sad da bude?

 

edit. I možda da odvojimo Hamletove dragocenosti u zasebnu temu: Prava radnicima (zemlja seljacima 😎)?

Edited by pt 2.0
Link to comment

Radni dan može da traje 9 sati, ali mora da se plati prekovremeno. 

 

Takođe postoji i opcija da 3 meseca traje 9 sati, a onda 3 meseca 7 sati - tako da u proseku bude 8 sati nedeljno,  (a kako god, nikako više od 60 sati nedeljno)

 

Узгред,, одредба о прековременом раду каже:

На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран (у даљем тексту: прековремени рад)

 

Питање је да ли то може да се тумачи тако да послодавац каже "од сад па до краја галаксије радимо сваке недеље 48 сати"

 

Казна за овако нешто би могла да буде од 600.000 до 1.500.000 динара, а за директора додатно 30.000 до 150.000 динара, наравно ако га неко пријави и то се открије...

Link to comment
  • 3 months later...
1 hour ago, Hamlet Strašni said:

Imao je verovatno klauzulu zabrane konkurencije u ugovoru, dobro napisanu. I respoložene sudije i u osnovnomi u apelacionom sudu...

ja sam mislio da je to nešto što rutinski ne prolazi na sudu :(. kao, pravo na rad ili egzistenciju je jače od takvih klauzula. Mislim, šta ćeš drugo raditi nego ono šta znaš da radiš.

Link to comment

Углавном не пролази јер се напише у маниру газда бог запослени шљам, па суд одбије то. Али сам институт постоји у Закону. "Забрана конкуренције може да се утврди само ако постоје услови да запослени радом код послодавца стекне нова, посебно важна технолошка знања, широк круг пословних партнера или да дође до сазнања важних пословних информација и тајни."

Link to comment
Imao je verovatno klauzulu zabrane konkurencije u ugovoru, dobro napisanu. I respoložene sudije i u osnovnomi u apelacionom sudu...
Ne znam da li je završen spor...
Tj. da li je ovaj isxrpeo sva prava na žalbe... Shiit has hit the fan...

Link to comment
Углавном не пролази јер се напише у маниру газда бог запослени шљам, па суд одбије то. Али сам институт постоји у Закону. "Забрана конкуренције може да се утврди само ако постоје услови да запослени радом код послодавца стекне нова, посебно важна технолошка знања, широк круг пословних партнера или да дође до сазнања важних пословних информација и тајни."
Koliko to može da se proteže vremenski?
Mislim ako on da otkaz koliko on sad ima zabranu rada?... Shiit has hit the fan...

Link to comment
Just now, Frank Pembleton said:

Koliko to može da se proteže vremenski?
Mislim ako on da otkaz koliko on sad ima zabranu rada?... Shiit has hit the fan...
 

Најдуже 2 године, с тим да то мора да се уговори пре престанка радног односа, и за то време послодавац мора да му исплаћује накнаду уговорену уговором.

Link to comment
Најдуже 2 године, с тим да то мора да се уговори пре престанка радног односа, и за то време послодавац мора да му исплаћује накнаду уговорену уговором.
Da li sam dobro razumeo?
Radnik hoće da ide, ovaj potegne to iz ugovora i ovaj ne sme da radi, ali ovaj mora nešto da mu isplaćuje?... Shiit has hit the fan...

Link to comment

Управо тако. Не сме да ради до две године, а овај мора да му исплаћује онолико колико је уговорено код заснивања радног односа

Link to comment
1 minute ago, Hamlet Strašni said:

Управо тако. Не сме да ради до две године, а овај мора да му исплаћује онолико колико је уговорено код заснивања радног односа

A ako niko nije "potegao" to kod raskida?

Jel tu bilo ko od njih ima pravo da se poziva kasnije na to?

Link to comment

Став судске праксе је да мора да се почне са исплатама да би клаузула важила. Међутим, ако је нпр уговорено да се исплата врши на свака три месеца, онда би она важила од раскида, па до пропуштања прве исплате.

 

Оно што је занимљиво је што не постоји у закону никаква одредба колики је минималан износ и каква мора бити динамика исплате.

Link to comment

Само да се разумемо. Клаузула и износ морају да постоје приликом закључења уговора о раду. Не може послодавац да каже, е ај ја ћу да ти плаћам а ти не смеш да радиш када радни однос буде окончан, ако није било раније уговорено. Тј, може, али не може да присили радника на то, него могу само да се договоре.

 

 

Link to comment

Moja žena muči muku s ovim: ima u ugovoru klauzulu o zabrani rada kod konkurencije (2 godine, na teritoriji Srb i BiH), ali nema cifru koju bi trebalo da joj plaćaju ako da otkaz.

Neka advokatica za radne odnose koja joj je gledala ugovor kaže da nije sigurna šta se u tom slučaju radi.

Imaš ti ideju?

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...