Jump to content
IGNORED

Pitanje za pravnika


ordi

Recommended Posts

Ne znam ko ga je to pitao, ali sto se tice upisivanja u radnu knjizicu....nisam sigurna da to vazi za bas svaki sertfikat. I svi su zvanicni. Verujem da se serftifikovani knjigovodja upisuje sigurno, ali ne znam kako ide za ostale...
ma ovo je kurs, kao recimo, štrikanje na NU Božidar Adžija, samo je italijanski božidar adžija i košta 3 soma.
Link to comment
Neka ona to upise ,ako moze da upise, u knjizicu.Ja sam imao slucaj gde su kolegu pitali kad je rekao da je zavrsio neki sertifikovani kurs, pitali :zasto vam to nije upisano u knjizicu, ipak je znate to zvanicno....
ali ko ga je to pitao i zasto? da li nemanje necega (tu mislim i na fakultet) upisanog u knjizicu moze da te spreci da radis nesto? inace, pre par meseci je bilo u novinama da se sprema neki novi zakon koji ce otpraviti sa tim knjizicama. ja se nadam, posto su nepotrebna birokratska glupost koji nisam srela nigde drugde.
Link to comment
Pitanje je da li se to uopste racuna u sistemu naseg obrazovanja.
Ne.
rekose da ne moze
Ništa grđe od polupismenog tumača zakona.
da li nemanje necega (tu mislim i na fakultet) upisanog u knjizicu moze da te spreci da radis nesto?
Jedino u državnim (pokrajinskim, opštinskim) organima i javnim službama čiji je vlasnik država, tamo je propisana stručna sprema uslov za zaposlenje, pa samim tim mora biti evidentirana u radnoj knjižici. Privatne kompanije uglavnom zabole lakat gde i šta si završio i dal si uopšte završio, bitno je da li umeš ili ne umeš da odradiš posao. Ali svakako moraš da imaš radnu knjižicu, a ne možeš je izvaditi bez evidentiranog barem nekog stepena stručne spreme (makar i II tj. osnovne škole).
inace, pre par meseci je bilo u novinama da se sprema neki novi zakon koji ce otpraviti sa tim knjizicama.
Pa i red je više. Edited by Tribun_Populi
Link to comment
ali ko ga je to pitao i zasto? da li nemanje necega (tu mislim i na fakultet) upisanog u knjizicu moze da te spreci da radis nesto? inace, pre par meseci je bilo u novinama da se sprema neki novi zakon koji ce otpraviti sa tim knjizicama. ja se nadam, posto su nepotrebna birokratska glupost koji nisam srela nigde drugde.
Pitao ga je covek sa kojim je razgovarao prilikom intervjua za posao.Naravno da ne moze da te spreci, ne radi se o tome.To kako kazes onda je trebao da kaze ljudima sa kojima je pricao:A sta ce vam moja RK, ona ne moze da me spreci da radim to i to...Inace firma je privatizovana velika fabrika sada u vlasnistvu strane kompanijeSamo sam naveo kao kuriozitet, a i mislio sam da je nesto zvanicnije i bitnije dakle vredno spominjanja
Link to comment
radna knjižica ne služi samo za upise o radnom odnosu, već i za druge - poseban staž, staž za vreme nezaposlenosti, ugovora, itd. Inače, slično postoji ponegde u inostranstvu.
Sve to već postoji u kompjuteru, a i jedino je to merodavno.
Link to comment
Pitao ga je covek sa kojim je razgovarao prilikom intervjua za posao.Naravno da ne moze da te spreci, ne radi se o tome.To kako kazes onda je trebao da kaze ljudima sa kojima je pricao:A sta ce vam moja RK, ona ne moze da me spreci da radim to i to...Inace firma je privatizovana velika fabrika sada u vlasnistvu strane kompanijeSamo sam naveo kao kuriozitet, a i mislio sam da je nesto zvanicnije i bitnije dakle vredno spominjanja
ja samo pitam zato sto mi nije jasno zasto bi se neko cimao da uzima knjizicu i ceka negde na salteru. tako se cesto cita u novinama kako je problem za one koji bi da se vrate u srbiju ona nostrifikacija diploma. meni uopste nije jasno zasto bi se ja cimala s tim, ako necu da radim u drzavnoj sluzbi, kao sto vecina tih koji bi se vratili ne bi, ali sa nasom drzavom se nikad ne zna, pa sam mislila da mozda ima neka birokratska glupost, koja tera ljude na te saltere.u svakom slucaju, cekam ukidanje tih knjizica i dan kada ni jedan gradjanin srbije nece morati da ceka ni na jednom salteru da bi obavio svoje poslove sa drzavom, kao sto je sada slucaj u razvijenim drzavama.
Link to comment
Po novom Zakonu o šumama, šuma je površina ne manja od 5 ari. Šta je onda površina manja od pet ari, a koja se u katastru vodi ili kao šuma ili kao šumsko zemljište?
Šuma na koju se ne primenjuje Zakon o šumama. I u starom zakonu je postojala ista odredba o minimalnoj površini od 5 ari.
Link to comment
Šuma na koju se ne primenjuje Zakon o šumama. I u starom zakonu je postojala ista odredba o minimalnoj površini od 5 ari.
Jel to manje onda tretiraju kao obradivo tj. zapusteno zemljiste.
Link to comment

Nije baš tako jednostavno odgovoriti, jer svaki zakon definiše pojmove za svoje potrebe, a ne znamo za koji postupak ti treba informacija. Ono što se ne smatra šumom odn. šumskim zemljištem u smislu Zakona o šumama, najčešće se naziva poljoprivredno zemljište.Zakon o šumama ne uređuje neposredno pitanja vezana za katastar

čl.1. Ovim zakonom uređuje se očuvanje, zaštita, planiranje, gajenje i korišćenje šuma, raspolaganje šumama i šumskim zemljištem, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za šume i šumsko zemljište.

Pitanja katastra reguliše Zakon o državnom premeru i katastru i podzakonski akti doneti na osnovu ovog zakona. Međutim, Zakon o šumama posredno se odnosi i na pitanja vezana za katastar, pri čemu na određenim mestima upućuje na propise o katastru

Uknjiženje svojine i evidencija Član 102. (1) Sopstvenik šuma je dužan da kod nadležnih organa pokrene propisane postupke radi: razrešavanja spornih imovinsko-pravnih pitanja; sticanja i pribavljanja propisane dokumentacije o pravu svojine; uknjiženja tih prava u javne knjige kod organa nadležnog za vođenje nepokretnosti; deobe suvlasničke šume i uspostavljanja i utvrđivanja granica svojih šuma.(2) Šume sopstvenika za koje je donet program ne mogu da se usitnjavaju na parcele manje od 0,5 ha. (3) Sopstvenik, odnosno korisnik šuma na području na kome se snima stanje šuma radi izrade planova gazdovanja šumama, odnosno projekata komasacije ili arondacije zemljišta i šuma mora da dozvoli slobodan pristup licima koja obavljaju te poslove.(4) Korisnik šuma dužan je da uspostavi i vodi evidenciju propisane dokumentacije o sticanju prava svojine.Ograničavanje šuma Član 103. (1) Sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan je da u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje državni premer i katastar izvrši ograničavanje svojih šuma, u obimu i u roku utvrđenom u planovima gazdovanja šumama.(2) Korisnik šuma dužan je da izvršava obavezu iz stava 1. ovog člana u skladu s godišnjim programom ograničavanja šuma, koji donosi do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu.(3) Na program iz stava 2. ovog člana saglasnost daje Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, u roku od 30 dana od dana dostavljanja programa.(4) Sredstva za ograničavanje šuma u državnoj svojini obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, a za teritoriju autonomne pokrajine iz budžeta autonomne pokrajine.(5) Ministar bliže uređuje način izrade programa iz stava 2. ovog člana.

a čak jednim delom in a pitanje svojine ( pravo preče kupovine, komasacija).Gore navedeni članovi se ne odnose na vlasnike šume manje od 5 ari, u skladu sa definicijom šume po Zakonu o šumama.Pitanja katastra i klasiranja zemljišta ne reguliše Zakon o šumama, već Zakon o državnom premeru i katastru.

Katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta Član 52. (1) Katastarsko klasiranje zemljišta vrši se na osnovu prirodnih i ekonomskih uslova proizvodnje postojeće kulture na zemljištu i služi za utvrđivanje katastarskog prihoda.(2) Parcele poljoprivrednog i šumskog zemljišta svrstavaju se u sledeće katastarske kulture: njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, ribnjak, pašnjak, šuma, trstik i močvara.(3) Teritorijalna jedinica za bonitiranje zemljišta jeste teritorija Republike Srbije.

Prema Instrukciji za katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta ( daje je direktor RGZ), šuma je katastarska parcela na kojoj raste šumsko drveće sa namenom korišćenja drvne mase, bez obzira na način gajenja i tehničku zrelost drveća.Ukoliko postoji nesaglasnost između rada Republičkog geodetskog zavoda- Službe za katastar nepokretnosti i Ministarstva poljoprivrede (Uprava za šume), tražila bih mišljenje od onog državnog organa za koji procenim da će dati povoljniji odgovor u vezi ostvarivanja prava ( čl.80. Zakona o državnoj upravi)

(1) Na traženje fizičkih ili pravnih lica, organi državne uprave dužni su da daju mišljenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata, u roku od 30 dana.(2) Mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.

Mišljenje nije obavezujuće, ali je besplatno i ima određenu “težinu”.

Edited by halloween
Link to comment

I dokle više potenciranje ekonomskih tema, svetske ekonomske krize i sličnog, a pravnici da odgovaraju na konkretna životna pitanja na Ekonomiji i finansijama? Hoćemo svoj podforum!

Link to comment
Ukoliko postoji nesaglasnost između rada Republičkog geodetskog zavoda- Službe za katastar nepokretnosti i Ministarstva poljoprivrede (Uprava za šume), tražila bih mišljenje od onog državnog organa za koji procenim da će dati povoljniji odgovor u vezi ostvarivanja prava ( čl.80. Zakona o državnoj upravi)
Ako je u katastru upisano kao šuma/šumsko zemljište onda od Uprave za šumu mora da se traži izvod iz centralnog registra šuma da se vidi postoji li ta šuma u njemu? Pa ako ne postoji, onda po mišljenje jednog od njih.P.s. Isprazni inbox pls Edited by Kelt
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...