Jump to content
IGNORED

Advokatura


Tribun_Populi

Recommended Posts

Profesija ipak zaslužuje posebnu temu, jer je svakako i u okviru pravnog sistema samostalna i nezavisna, a ujedno možemo pratiti i šta će se dešavati sa protestom.

 

Za sada, koliko mogu da primetim - rovovi su iskopani i zahuktava se rat...

 

 

Selaković: Zakoni se ne menjaju ucenama

BEOGRAD – Ministar pravde Nikola Selaković ponovio je danas da su njegova vrata otvorena za advokate koji štrajkuju, ali je istakao da se zakoni nikako ne mogu menjati ucenama.

„Postoji procedura i jedan deo advokata je podneo zahtev za procenu ustavnosti Zakona o javnom beležništvu. Hajde da sačekamo postupanje Ustavnog suda po toj inicijativi. Ako kaže da su neke odredbe zakona neustavne, naravno da ćemo ići na izmenu”, rekao je Selaković na B92 i istakao da advokati moraju da počnu da rade, jer štrajkom krše zakon.

 

 

Predsednik Advokatske komore Vojvodine: Arogantni i bahati ministar ujedinio advokate
Beta | 03. 10. 2014. - 09:37h | Foto: V. Nikitović - Ilustracija | Komentara: 101

Predsednik Advokatske komore Vojvodine Srđan Sikimić optužio je danas ministra pravde Nikolu Selakovića da pokušava da “podržavi” advokaturu i da iznosi “grube neistine” na račun advokata.

 

Link to comment

Nema zvanične potvrde koliko sam mogao da vidim, samo informacija da je u Majdanpeku policija navodno obilazila neke kancelarije i "propitivala" advokate da li rade.

No, s druge strane disciplinski tužioci i sudovi revnosno rade.

 

 

Disciplinske prijave protiv 11 advokata

 

Advokatske komore Beograda, Niša, Čačka, Požarevca i Vojvodine pokrenule su disciplinske postupke protiv 11 advokata zbog nepoštovanja odluke Skupštine Advokatske komore Srbije o obustavi rada.
Link to comment

U ovom konkretnom protestu zasluzuju podrsku zbog toga sto im je oduzet dobar deo posla koji je prebacen notarima. Uz to, ministar masno laze. Ali ne treba zaboraviti da se radi o ekipi koja je i nakon odluke Ustavnog suda krajnje bezobrazno nastavila da postavlja vrlo ozbiljne barijere ulasku u advokatski posao, Advokatska komora gleda svoju guzicu a advokati se bune kada se njih udari po dzepu. Drustvena svest - 0 (slovima, nula).

Edited by pacey defender
Link to comment

Hahahahaha.

 

Nemam pojma. Fakat je da malo advokata može reći koju lijepu o komori. Ovaj protest je izuzetak jer je velika većina užasno nezadovoljna. 

 

Prije par godina su objavili saopštenje kojim mole advokate da ne tuže državu za službene odbrane jer će oni dogovoriti prebijanje tih dugova sa porezima i doprinosima uz otpis kamata.

 

Zeznuli su gomilu ljudi.

Link to comment

U Blicu sam video da je jedan advokat otisao u sud i da mu je regionalna komora izrekla neku kaznu. 

 

Inace, radi se o advokatu, predsedniku opstine Palilula, naprednjaku. 

 

Pa me zanima, kako aktivni advokat moze da bude predsednik opstine? Zar ne bi trebalo da privremeno zamrzne status advokata?

Link to comment

Имам пар другара адвоката,стварно су ок људи,али то никако нема везе са тим што ми је баш драго што адвокати штрајкују и јебу ову државу и распалог министра.Сада ако попустите а ова гњинда не да оставку (уз испуњење осталих захтева) цупи сте.

Link to comment

Hahahahaha.

 

Nemam pojma. Fakat je da malo advokata može reći koju lijepu o komori. Ovaj protest je izuzetak jer je velika većina užasno nezadovoljna. 

 

Prije par godina su objavili saopštenje kojim mole advokate da ne tuže državu za službene odbrane jer će oni dogovoriti prebijanje tih dugova sa porezima i doprinosima uz otpis kamata.

 

Zeznuli su gomilu ljudi.

Pa to ti kažem.  :lolol:

 

Imaju oni bogatu istoriju zajeba članstva. 

Link to comment

U Blicu sam video da je jedan advokat otisao u sud i da mu je regionalna komora izrekla neku kaznu. 

 

Inace, radi se o advokatu, predsedniku opstine Palilula, naprednjaku. 

 

Pa me zanima, kako aktivni advokat moze da bude predsednik opstine? Zar ne bi trebalo da privremeno zamrzne status advokata?

Došao toma, sad sve može...

Možda kod njih u statutu piše da može da obavlja funkciju volonterski, mada malo suludo deluje. Doduše, pitanje koje su realne nadležnosti gradskih opština u nišu. I u beogradu su predsednici opšitna sličniji nekadašnjim predsednicima MZ po nadležnostima, mogu misliti tek u Nišu...

Link to comment

Jedino ako je dobio saglasnost Agencije za borbu protiv korupcije, pošto je predsednik opštine funkcioner na stalnom radu u opštini.

 

čl.43.st.6. Zakona o lokalnoj samoupravi (Predsednik opštine i zamenik predsednika opštine su na stalnom radu u opštini)

 

 

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije (Sl. glasnik RS br. 97/08, 53/10, 66/11  - US, 67/13  - US, 108/13  - dr. zakon, 112/13  - dr. propis)

 

Obavljanje drugog posla ili delatnosti

Član 30.

(1) Funkcioner ne može da obavlja drugi posao ili delatnost za vreme vršenja javne funkcije koja zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, funkcioner može da se bavi naučnoistraživačkim radom, nastavnom, kulturno-umetničkom, humanitarnom i sportskom delatnošću, bez saglasnosti Agencije, ako time ne ugrožava nepristrasno vršenje i ugled javne funkcije. Prihode od ovih poslova, odnosno delatnosti, funkcioner je dužan da prijavi Agenciji.

(3) Ako utvrdi da se obavljanjem posla, odnosno delatnosti iz stava 2. ovog člana ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije, odnosno da predstavlja sukob interesa, Agencija određuje rok u kojem je funkcioner dužan da prestane sa obavljanjem tog posla, odnosno delatnosti.

(4) Izuzev poslova, odnosno delatnosti iz stava 2. ovog člana, Agencija može, na zahtev funkcionera, da da saglasnost za obavljanje i drugih poslova, odnosno delatnosti. Uz zahtev funkcioner dostavlja pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju. Državni službenik na položaju dužan je da, uz zahtev, dostavi saglasnost neposredno pretpostavljenog. O potpunom i urednom zahtevu Agencija je dužna da odluči u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

(5) U slučaju da Agencija ne odluči u roku iz stava 4. ovog člana, smatra se da je dala saglasnost za obavljanje drugog posla ili delatnosti.

(6) Za pojedine kategorije funkcionera, direktor Agencije može opštim aktom da utvrdi poslove, odnosno delatnosti koje mogu da obavljaju bez saglasnosti iz stava 4. ovog člana. (Odlukom Ustavnog suda IUz-245/2011  ("Sl. glasnik RS", br. 67/13) utvrđeno je da odredbe člana 30. stav 6. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 53/10 i 66/11 - Odluka US), nisu u saglasnosti sa Ustavom i da prestaju da važe danom objavljivanja te odluke u "Službenom glasniku RS", tj. 31. jula 2013. godine.)

(7) Drugim zakonom ili propisom mogu da budu propisani i drugi poslovi ili delatnosti koje funkcioner ne može da obavlja za vreme vršenja javne funkcije.

 

Obavljanje drugog posla ili delatnosti u vreme stupanja na javnu funkciju

Član 31.

(1) Funkcioner koji u trenutku stupanja na javnu funkciju obavlja drugi posao ili delatnost, dužan je da u roku od 15 dana od dana stupanja na javnu funkciju obavesti Agenciju o obavljanju tog posla ili delatnosti.

(2) Agencija, po prijemu obaveštenja, utvrđuje da li se obavljanjem posla, odnosno delatnosti ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije, odnosno da li to predstavlja sukob interesa.

(3) Ako utvrdi da se obavljanjem posla, odnosno delatnosti iz stava 2. ovog člana ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije, odnosno predstavlja sukob interesa, Agencija donosi odluku kojom određuje rok, koji ne može biti duži od 60 dana, u kojem je funkcioner dužan da prestane sa obavljanjem tog posla, odnosno delatnosti.

(4) Ukoliko funkcioner ne postupi u roku iz stava 3. ovog člana Agencija sprovodi postupak za utvrđivanje povrede zakona.

(5) Ako Agencija ne obavesti funkcionera u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana da postoji sukob interesa, smatra se da funkcioner može da nastavi da obavlja drugi posao ili delatnost.

(6) Odredbe ovog člana ne odnose se na člana upravnog ili nadzornog odbora javnog preduzeća i javnih ustanova iz reda zaposlenih.

Edited by halloween
Link to comment

Jedino ako je dobio saglasnost Agencije za borbu protiv korupcije, pošto je predsednik opštine funkcioner na stalnom radu u opštini.

Gradska opština nije opština u smislu tog Zakona. Ona se definiše statutom grada.

 

Послато са GT-P6200 користећи Тапаток 2

Link to comment

To je tačno, ali je bez uticaja na pitanje o položaju predsednika gradske opštine u konkretnom slučaju.

Član 86 Statuta grada Niša

U pogledu načina izbora, trajanja i prestanka mandata predsednika gradske opštine, nespojivosti funkcija sa drugim funkcijama, izbora, imenovanja ili postavljenja u organima grada i gradskih opština, u javnim preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama, čiji je osnivač grad ili Republika, kao i u pogledu radno-pravnog statusa predsednika gradske opštine, shodno se primenjuju odredbe zakona koje se odnose na gradonačelnika.

 

Član 66. st.4. Zakona o lokalnoj samoupravi

Odredbe ovog zakona koje se odnose na predsednika opštine primenjuju se na gradonačelnika. 

 

Edited by halloween
Link to comment

Ljudi, može jedno ozbiljno pitanje, premda sam svestan da odgovor u mnogome zavisi od ishoda sadašnjeg protesta advokata.

 

Elem, kada sam pre dvadesetak godina upisivao Pravni fakultet, jedina ideja koju sam imao u glavi je bila da se bavim advokaturom, odnosno da neko vreme radim sa ćaletom koji je advokat , a onda i da nasledim njegovu kancelariju. Nepredvidivi tokovi života su me odneli daleko od toga - prvo u sud, pa na zastupanje u privredi, do sadašnje menadžerske pozicije u kompaniji, za koju u najboljoj volji mogu da kažem da je granična oblast prava, ako je i toliko. Lova jeste jako dobra za srpske prilike, bila bi solidna i u boljim državama u Srbije, ali je posao teška bulja, i više mi je pun kurac toga da slušam naredbe raznoraznih mladolidera koji su se popeli na direktorske pozicije u kompaniji bez ikakvog znanja i iskustva. Osim toga, stavljeno mi je do znanja i da je moj sadašnji posao maksimum u kompaniji, a da se za više pozicije u budućnosti planiraju neki drugi ljudi.

 

U međuvremenu, advokatura mog oca je na samrti. On je postao mator, džangrizav, ciničan čovek, koji jedva čeka da prođe tih 15 meseci koji ga dele od uslova za starosnu penziju. Tako je počeo i da se ophodi prema strankama, i zastupa samo one ljude koji ga znaju desetak i više godina. Ova ciničnost se prenela i na porodicu, tako da mi privatno već odavno ne komuniciramo kao što bismo trebali, i od zajedničkog rada nema ništa.

 

Stoga, u ovoj konstelaciji, zanima me da li bih uopšte trebao da razmišljam da se samostalno i od nule upustim u neizvesne vode advokature u Srbiji, ili da tražim neku drugu alternativu. Znam da na prvi pogled ovo izgleda kao samoubilački potez, naročito finansijski, ali ni svakodnevni višegodišnji odlazak na posao na kojem sam suštinski nezadovoljan i imam osećaj da traćim vreme i znanje mi ne deluje naročito primamljivo.

Link to comment

Dobra stvar je sto imas koliko toliko razradjen ocev posao. Troskovi ce, sa te strane, biti mali, a imaces i neke klijente koje ces dobiti uz kancelariju. To znaci i ipak nije pocinjanje od nule. Ti si dobar pravnik i sa te strane si takodje pokriven. 

 

Ali, velikim parama se ne nadaj, tako da ce ti trebati podrska porodice, moralna i finansijska. Bice teskih dana. Narocito dok se ne naplate prvi troskovnici.

 

Medjutim, nevjerovatno je dobar osjecaj kada si sam svoj sef i kada nema pritiska raznih budala koji su na poziciju dosli zahvaljujuci vezama njihovih oceva i kursevima za liderstvo. 

 

Popricaj sa ocem, njegova pomoc ce ti trebati. Makar da on malo zapne i postavi kancelariju na noge kako bi tebe docekao sto razradjeniji posao. Isto tako popricaj sa svojom porodicom. Nekome je 500 evra super zarada, nekome je potrebno mnogo vise zbog raznih stvari. 

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...