Jump to content
IGNORED

SEKTE SU MEĐU NAMA!


Аврам Гојић

Mišljenje o malim verskim zajednicama  

49 members have voted

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.

Recommended Posts

Počeću ovaj topic fascinantnim tekstom sa portala Telegraf.rs.

Telegraf u serijalu o sektama otkriva kako satanisti vrbuju ljude i kolika je opasnost ovog pokreta koji praktikuje ispijanje ljudske krvi i orgijanje kao sastavni deo svojih rituala. Ko je Satana, u šta veruju satanisti i koje je značenje broja 666.Verovali u postojanje đavola ili ne, neosporna je činjenica da njegovi sledbenici postoje. Uglavnom se nazivaju satanistima, a i te kako su prisutni i u Srbiji.Anton Šandor La Vej, amerikanac mađarskog porekla, osnivač je “Satanine crkve” koja je udarila temelje savremenom satanizmu.U toku svoje evropske misije osnivač „Satanine crkve”, Šandor Lavej, još je sredinom osamdesetih osnovao u Segedinu ogranak svoje organizacije, pod nazivom „Sotona”. Misija se proširila u tadašnju Jugoslaviju gde nastaje nekoliko međusobno gotovo identičnih ogranaka „Satanine crkve”.Jedan od njih, „Crna ruža“, možda je najbrojniji, jer prema nezvaničnim podacima okuplja u Vojvodini i Beogradu izmeću dve i tri hiljade sledbenika, rasporećenih u preko pedeset grupa. Iz „Crne ruže” nastali su „Loša vera”, „Vatra pakla”, „Crna škorpija”, „Satanini sledbenici” i „Satanina braća”.Ni za jednu od ovih sekti ne bismo znali da, nažalost, nisu ostavile neki kriminalni trag iza sebe. Kada su u pitanju sledbenici “Crne ruže” ređe se dešava da uredno vrše obred crne mise, molitve Satani ili da čitaju delove „Satanske biblije”.Najčešće su to bukvalno žurke na grobljima, uz konzumaciju narkotika ili alkohola, uz skaredno raskopavanje svežih grobova, razbacivanje venaca, lomljenje krstova i iscrtavanje pentagrama na nadgrobnim pločama.„Crnoj ruži” pripadao je vojnik Nandor Kiš iz Subotice koji je u junu 1993. u Šapcu , u kasarni „Mika Mitrović”, dvojicu vojnika ubio i nekolicinu ranio, a zatim se ubio.Nekoliko dana ranije Jožef Meneder, pripadnik „Loše vere”, satanističke sekte koja je proizašla iz „Crne ruže”, vojnik u kasarni „Južnomoravske brigade”, ubio je šest vojnika i jednog zastavnika.Devojke pripadnice „Crne ruže” imaju posebno ime i to „Crna škorpija”. Tako se probudila i jugoslovenska javnost. Tako smo i mi dobili „Hram naroda” i svoj Red solarnog hrama.Pored slučajeva ove dvojice vojnika koji su zajedno u smrt sa sobom poveli i neke nevine ljudi, bilo je još dosta slučajeva sa sličnim ishodom, a neki nikada nisu istraženi do kraja.NEBESKI RAT, KO JE SATANA I KAKO JE NASTAO NOVI SATANISTIČKI POKRET?Prema biblijskom učenju, Satanom se naziva pali anđeo Denica. On se smatra za vođu palih anđela koji su želeli da postanu kao Bog. Prema ovom učenju, njemu se usprotivio sa svojom vojskom Mihail ( jevrejsko značenje imena: Ko je kao Bog?).Epilog nebeskog rata bio je da je Denica zajedno sa ostalim anđelima koji su se usprotivili Bogu izgubio bitku i postao demon. Satana ima nekoliko imena, a najviše je zastupljen naziv đavo.O prisustvu đavola svedoči i Biblija na nekoliko mesta kao što su zmija u Edenskom vrtu, Isus Hristos svedoči da je bio iskušavan od strane đavola itd…Takođe, tokom krštenja, sveštenik u jednom delu molitve izgovara: “Odričeš li se Satane i svih dela njegovih i svih služenja njemu…”Da bi se krstio, čovek mora da izgovori potvrdno, a ako se radi o malom detetu, kum potvrđuje i svedoči za njega.Istorija religije svedoči da su odavno postojali ljudi koji su se klanjali i služili Satani, a korene učenja satanista savremenog doba nalazimo u učenjima nekih ranohrišćanskih sekti, pre svega gnostičkih.Ne može se tvrditi da su gnostici, manihejci ili albižani bili satanisti (o kojima će u nekim od sledećih tekstova u serijalu o sektama biti više govora), ali su nesvesno udarili temelje novovekovnog satanizma. U 17. veku beležimo ekspanziju satanizma u zapadnoj Evropi.Analitičari beleže da je postojala prava potraga za bebama za potrebe crne mise. Ocem savremenog satanizma, smatra se Alister Krouli.Karakteristike satanizma kao savremenog pokreta obožavanja Satane savremeni teolozi objašnjavaju u nekoliko tačaka:1. Satanističke doktrine predstavljaju se danas otvoreno, i to kao doktrine za oslobađanje čoveka od religijskih normi, stega i ograničenja. Niko satanizmu nije pristupio bez želje da time sebi pomogne. Satana je, kako kažu, zapravo „istinsko božanstvo”, sinonim životne energije nagona i želje, te prema tome, ljudi treba da se bez osećaja krivice prihvate telesnih i materijalnih dobara.2. Podrazumeva se takođe da sledbenici, radi lepšeg života posle smrti, treba da veruju u Satanu kao palog anđela, gospodara tame, vladara podzemlja.3. Satanizam sebe predstavlja kao nadnaučno i nadreligijsko učenje koje je Crkva (takođe bilo koja zvanična religija) vekovima ljubomorno krila od ljudi.4. Na terenu hrišćanskih naroda satanisti odbacuju Isusa Hrista kao mesiju, te služe Satani, očekujući od njega nagradu i ugodniji život posle smrti. Uslov za nagradu jesu bogobornost i smrt. Kao „oslobodioci naroda od Crkve” satanisti sebe smatraju svojevrsnim revolucionarima.5. Okultizam i magija neizbežni su elementi satanskih rituala.SIMBOLI SATANIZMA I VRŠENJE OBREDA UZ KRV I ORGIJEOsnova satanističkih simbola leži u skrnavljenu hrišćanskih. Zato se najčešće koristi obrnuti krst, kao i krst u krvi na čijim krakovima se nalaze tri šestice. Takođe, praktikuje se tetoviranje krsta na tabanu, što znači da nosilac takvog znaka želi da pokaže kako svoj život daruje gaženju svega što je hrišćansko.Pentagram i heksagram su takođe izuzetno zastupljeni i nijedan obred ne može proći bez njih.Heksagram se sastoji od dve ukrštene zvezde i dok gornji krak predstavlja boga u koga veruju hrišćani, donji krak predstavlja Satanu, palog anđela, kome se klanjaju pripadnici ove sekte.Ono što je verovatno svima poznato, jeste znak “666″ koji koriste satanisti. Baš taj broj je uzet jer se u Otkrovenju Jovanovom ovaj broj spominje kao znak Antihrista.Sami obredi čine se uglavnom u mračnim mestima kao što su podrumi i tavani. Uglavnom se parodira na hrišćanske službe, pa je tako najzastupljenija “crna misa”.Potom, ukoliko postoje uslovi, slede orgije. Posebno je značajno da se polno opšti sa praktikantkinjom koja je nevina. Razlog za to nalazi se u rečima poznatog sataniste Šandora Laveja: „Energija osloboćena seksualnom aktivnošću esencijalna je za sve aspekte magijskih aktivnosti.”Inicijacije se odvijaju u posebnim prostorijama, sa mnoštvom satanističkih znakova, u specijalnim odeždama, sa puno magijskih radnji i reči, dramatičnih zapovesti; prostorije su u polumraku, kandidat je vezan, i tako dalje.Tokom crne mise praktikuje se jedenje crnog hleba koji je sačinjen od brašna i krvi, a postoje slučajevi kada se umesto životinjske krvi koristi ljudska.SATANISTI U SVETUBroj satanističkih sekti u svetu je veliki, ali su po pravilu kratkog veka, jer je samoubistvo u takvim okruženjima sasvim normalan čin, čak je i poželjan, pa se često dešavalo da sledbenici neke sekte izvrše kolektivno samoubistvo.U 20.veku najzastupljenija je bila Satanina crkva Antona Šandora Laveja, koji je udario temelje savremenom satanizmu i napisao nekoliko knjiga.Prvi zločin koji je uzbudio svetsku javnost, a to je četvorostruko ubistvo koje je počinio Čarls Menson. Ovaj zločin desio se 08. 08. 1969, u predgrađu Los Anđelesa, u kući Romana Polanskog. Bilo je više od petnaest prisutnih, a istraga je pokazala da su svi bili pristalice spiritizma, crne magije i satanizma, i to baš članovi Lavejove „Satanine crkve”.Vreme je prošlo u zabavi, uz muziku, alkohol i drogu. U zoru jedan pripadnik „Satanine crkve” pokušao je da flertuje sa jednom ženom koja je bila u drugom stanju. Najpre je došlo do manjeg incidenta, a onda je nastupio Čarls Menson, ubivši i ovu ženu koja je bila u drugom stanju, suprugu Romana Polanskog, Šaron Tejt, i još dvoje ljudi.“Vrata raja, “Loza Davidova”, “Hram naroda”, “Belo bratstvo”…samo su neka imena od satanistiških sekti koje su postojale, a potom su njihovi sledbenici tragično završavali.O slučajevima nasilnih smrti, remećenja javnog reda i mira i sličnih radnji koje su zabeležene u zapisnicima MUP – a i predstavljaju istinito svedočanstvo o delovanju satanističkih sekti na ovom području, a pogotovo u Beogradu biće govora u nastavku serijala.
Ovako pitanje sekti izgleda u recikliranim policijskim biltenima u kojima se "Bad Religion" proglašava za satanističku sektu, i uvek se iznova obnavlja mit o fantomskoj "Crnoj ruži", sekti za čije smo postojanje prvi put čuli još 1986. godine, pod veoma neobičnim okolnostima: zagrebački bibliotekar Aleksandar Miles, koji je preprodavao antikvarne knjige na crnom tržištu i zbog toga završio na sudu, rekao je tročlanom sudijskom veću da je to počinio pod nalogom Satane. Usledila je velika moralna panika u celoj zemlji, koje se dobro sećam: novine su počele da pišu o sekti "Crna ruža", počelo se govorkati, tiho a potom sve glasnije, o đačkim orgijama, o "kamenim facama" (za mlađe - ovo se radi tako što momci sede za stolom a devojke im puše ispod stola. ko prvi pomeri mišić na licu, izgubio je", "lepezama" (gengbeng više devojaka), i drugim rableovskim zbitijama iz malograđanske mašte. Poznavaoci scene, među njima i o. Jovan Ćulibrk, otpisali su priču o "Crnoj ruži" kao novinarsku patku.U godinama koje su usledile došlo je do izistinskog uspona malih verskih zajednica. Vreme Ante Markovića označilo je nagao i eksplozivan ulazak malih verskih zajednica u Srbiju. Zanimljivo je da je u vreme panike oko "Crne ruže" na teritoriji SFRJ delovala prava okultna organizacija, za čije postojanje se znalo u avangardnim krugovima. Ordo Templi Orijentis ušao je u Jugoslaviju 1982. godine, samo dve godine posle Brozove smrti, i postigao takav uspeh da je već 1983. godine Grejdi Mekmarti, tadašnji kalif Ordo Templi Orijentisa, posetio Ljubljanu i, masonskim rečnikom govoreći, "uneo Luč u ložu". U narednim godinama kroulijevski red je cvetao, naročito u Sloveniji i Srbiji.Neću sada zamarati forumaše detaljima o različitim raskolima i čudnovatim dešavanjima u jugoslovenskim ložama, tek: zanimljiv je detalj da je izdavačka kuća "Ezoterija", u vlasništvu Vlade Madića i Maje Mandić, punih pet godina, od 1988. do 1993. bila ponos i dika reda OTO, ne samo kod nas, a idilu je narušila svađa oko, što bi Hašek rekao, "a oko čega će drugog, i svaki će bratac znati da je zbog para". "Ezoterija" je optužena da nije plaćala autorska prava centrali OTO za izdavanje Kroulijevih dela, i njeni osnivači su izbačeni iz reda. Neki tvrde da je Madić u ovoj aferi bio potpuno čist, i da je, u nedostatku novca, pokušao da štetu nadoknadi tako što je deo tiraža dao centrali reda u Sloveniji. Mislim da ovo može biti istina. Govori se i da je Madić "pregoreo" tokom težih inicijatičkih magijskih rituala, i da je njegovo isterivanje iz reda nastupilo kao rezultat odbijenog magijskog delovanja. Ne znam, sve to ima svoje, sve može da bude.U burnim dešavanjima u SFRJ okultnim krugovima učestvovali su i ljudi za koje danas znamo iz javnog života. Neki se vezuju za TV Pink - Robert Nemeček, Saša Damnjanović, Maja Mandić...Neki su se okrenuli sopstvenim, radikalnim tumačenjima Teleme. Žika Slavinski pristupio je jednoj struji kroulijevaca koju znamo po imenu Tifonijanski OTO. Kako su devedesete odmicale, i pare počele da nestaju, tako su i okultne aktivnosti postale skromnije, sa manje putovanja, manje velikih obreda. U trenutku kada sam prvi put čačnuo ovu priču, 1993. godine, beogradski O. T. O. više nije imao ložu (viši oblik organizovanja), već samo jedan kamp (niži oblik organizovanja), "Hrumačis 11". Članove ovog kampa sam dobro upoznao: čudan skup, sa nešto ekscentričnih Beograđana, i nešto više solidnih tipova iz unutrašnjosti, čudnih i teških, sujetnih ljudi. Video sam i Gnostičku misu ovog reda.O iskustvima sa ovim ljudima više neću pisati, ali ću reći jednu stvar, koja je vrlo lična i ne odnosi se samo na O. T. O. već i na druge male verske grupe čije članove sam upoznao tokom godina. Nikada, ni u jednom trenutku, nisam osetio da se nalazim u fizičkoj opasnosti, niti da se nekom drugom sprema neka opasnost. Nikada nisam video da neko vrbuje maloletnike, niti bi tako nešto bilo moguće u redu kao što je O. T. O., koji traži odrasle ljude, spremne da se uhvate ukoštac i sa državom koja je od samog početka imala svoje ljude duboko u strukturama tih redova, i sa izuzetno povišenim egoima većine članova, za koje je deviza reda "Čitav Zakon biće: čini što ti je Volja" često predstavljala veselo opravdanje za gloženje sa svim ostalim članovima. Svojim očima sam gledao kako se odbijaju ljudi koji deluju previše nestabilno ili previše mlado....priestpriestess-e1331617949135.jpgOvako izgleda slikanje za uspomenu nakon Gnostičke mise. slika je odnekud sa neta...Druga poznata mala verska zajednica sa kojom sam imao blizak kontakt je Vaišnavska verska zajednica. Oni su u Srbiju došli krajem osamdesetih, i svoj prvi dom imali u Borči, da bi se kasnije preselili na nemirnu granicu Karaburme i Ćalija. Moj odnos sa njima teško bi stao u jedan post, i više bi mu priličila serija kratkih sekvenci. Prvi odlazak u Ćustendilsku, prvi nastup "Nitjanande" - potkrovlje "templa" koje mi izgleda kao Rivendal. Noćna inicijacija novih članova, i ceo hram miriše na oganj i "gi" puter. Mantranje na Zvezdari, u sunčano popodne, uz začuđene poglede džogera. Povratak iz varoši, pešice, preko Ćalija, i prolazak, u pet ujutru, pored hrama - mamuran, unakažen "samsarom", bolne glave, čujem zvuk "karatala", indijskih zvončića, i osetim pomešan miris behara spolja, i mirišljavih štapića iznutra. "Transcendentni gangsteri" - ljudi iz podzemlja koji su pri svakom dolasku u hram u Ćustendilskoj davali sto, dvesta, trista maraka, da otkupe greh duše i dobiju mir. Mantrali su, srećni kao deca, i plesali ispred figura božanstava. Gutanje čudnih tableta i pušenje čudnih supstanci sa devojkom koja je jednog dana, besna, napustila hram i rekla "sada ću sve da radim što mi nisu davali, da pijem, drogiram, jedem meso i jebem se"....devocija.jpg Krišnin rođendan - fotografija Marka M. Dabovića...Buđenje, usred noći, portparola Hare Krišni, i molba da učestvuje u radijskoj emisiji - došao je za pola sata, u kombiju koji je prevozio humanitarnu pomoć, i još doneo kolače. Vojska, i paket "prasadama", svete hrane, koji mi stiže u kasarnu. Bombardovanje...vesti o napuštanju Ćustendilske, o nekom prećutanom požaru, jako ozbiljnim, smrtonosnim pretnjama. Pauza, duga pauza, i deset godina kasnije, novi susret sa dragim "kriškama", u jednoj maloj kući na Bulbulderu, u daleko skromnijoj prostoriji, bez transcendentnih gangstera, bez "Nitjanande", ali sa novom, lepom energijom. Ako vas ovi ljudi ikada salete na ulici, znajte da to nisu mašine, već živi ostatak hipi pokreta, sa svim njegovim vrlinama i manama: komunalnim duhom, radosšću ekstaze koja izbija iz svake mantre, problemima sa guruima, ponekad i sa drogama. Probajte njihove kolače, odmantrajte jedan krug "mahamantre". Neće vam se ništa loše dogoditi, a možda će vas i dotaknuti lepšavo prisustvo Krišne, jer svaki zalogaj "prasadama" krije jedno parčence Vrindavana, transcendentnog grada u kome Krišna i danas pleše sa gopijama i sekira majku Jašodu svojim nestašlucima.Ovo su, nabacane, neke činjenice o tzv "sektama" koje sam sam video, ili čuo i pročitao iz pouzdanih izvora. Nažalost, ova zemlja je odlučila da se znanjem o "sektama" napaja iz pandurskih mistifikacija. Znam i kako je većina tih mistifikacija nastala. Uglavnom su preslikane, kao pantografom, bezumno i papagajski iz američke evangelističke antisektne prakse, koja je našla odjek i u Rusiji. Mnogi, ne znam kako da drugačije nazovem te ljude, lažljiv ološ je našao uhlebljenje parazitirajući na histeričnom i ksenofobnom strahu malograđanske jalije. O. Ljubodrag Petrović iz crkve Aleksandra Nevskog, kao prvi borac protiv sekti. Njegov dragi i plodni učenik, Vladimir Dimitrijević, koji je i moju malenkost u jednoj od svojih brojnih knjiga nazvao satanistom. Pokojni Aleksanda Senić, koga sam lično gledao kako plaši babe u Domu Omladine. "Kali....Durga!!! To su imena tih božanstava koje oni unose u našu pravoslavnu zemlju"!, grmeo je, dok su, na jednoj tribini, bakice plakale i sujeverno se krstile. Njihovi veseli drugari, autoriteti na polju lagarija: neki Gandov iz Nemačke, neki Dvorkin iz Rusije. Ovaj feljton "Telegrafa" izrastao je na tom bunjištu....Jedan forumaš me je odavno zamolio da otvorim temu o Telemi, "sektama" i tako dalje. Siguran sam da je želeo još nešto od ovog topika - to jest, da otvorim priču i o osnovama i ishodištima telemitske misli, koja u nekim umetničkim sferama i dalje buja, i čiji je uticaj nesrazmeran broju članova različitih loža. Tu bi se našlo mesta i za priču o onom pravom satanizmu, onom iz policijske mašte, koji se na ovim prostorima jako retko ovaploćuje baš u tom obliku. Biće i toga. Za sada, bilo bi dobro čuti da li su i drugi forumaši imali neka iskustva sa malim verskim zajednicama, loša ili dobra, svejedno - šta misle o tom svetu, da li su za zakonska ograničenja u toj sferi, ili za potpunu slobodu, da li su katkad mantrali, meditirali, vršili kakve obrede i druge duhovne eksperimente. Pošaličari stop.
Link to comment

sjajna temaali jebiga, na drugi pool ne može da se odgvorida, većina su zanimljive grupe bezopasnih ekscentrika, ali ima i fanatičnih budala potencijalno opasnih

Link to comment

Standardno lose postavljam poollove. Posle jos nekoliko primedbi, zamolicemo osoblje™ da promeni, ako im nije cim.

Link to comment
Njegov dragi i plodni učenik, Vladimir Dimitrijević, koji je i moju malenkost u jednoj od svojih brojnih knjiga nazvao satanistom.
:0.6:Kad te Dimitrijević nazove satanistom, you know you must be doing something right!
Link to comment

i još jednom, svaka čast.ove teme uvek su me zanimale, ali ama baš nikoga u okolini razumnog i upućenoggore si zaboravio onog pandura, Lukovića (mislim Zoran?)gostovao je u mojoj kasarni, morali da ga slušamo, jedna sam se uzdržao da ne uđem u raspravu kad su na red došla pitanja.srećom, uzdržao sam se

Link to comment

Da, zaboravio sam na njega. Njegovi prirucnici su osnov operativnog rada sa sektama u nasem MUPu. Postoji, inace, prica da su 1998 pokusali da izguraju da gnosticke, telemitske i satanisticke sekte dodju pod udar zakona i da je to stopirano zahvaljujuci dejstvu kruga oko Mire Markovic, u kome su bili i ljudi vrlo nehriscanskih uverenja. Ne znam da li je to istina.

Link to comment

iz radoznalosti, bio sa prijateljima jednom u hramu na karaburmi. zanimljivo iskustvo, secam se mirisa prostorije i sada.otisao sa "bhagavad gitom" koju sam ubrzo nekome pozajmio i vise je nisam video... pa ostadoh zarobljen u materijalnom telu. ^_^http://www.youtube.com/watch?v=aB0WG09mF-op.s. guglajuci o hramu na karaburmi, naletim na link na sajtu svetosavlje. iscekujuci preokret u prici, ispada da je najjeziviji deo na kraju.

Link to comment

ne mogu da shvatim da neko simpatise i opravdava ucenje i delovanje neke grupacije, a koje se zasniva na lazima i lakovernosti, samo zato sto je ta grupacija satro mala i satro kul.

Link to comment

pa sto puta sam napisao da mi nisu strana ni misticna ucenja SPC, koja nije ni mala ni kul...u stvari, necu ulaziti u pricu o razlozima za simpatije i antipatije i uobicajenu forumsku vivisekciju motiva za pisanje ovog ili onog. pricamo o fenomenu, misljenjima, iskustvima.

Edited by Marko M. Dabovic
Link to comment
U narednim godinama kroulijevski red je cvetao, naročito u Sloveniji i Srbiji.
Normalno. Sa jedne strane anarho liberali a sa druge gibaničarski bašibozuk. Kako to da je tamo gde je drug Šuvar bio budan na straži nije bilo ovih zajebancija? :fantom:DISCLAIMERPošalica se ne odnosi na delovanje verskih zajednica, malih ili velikih, te se nadam da će mi autor ovog nadasve zanimljivog topika ovog puta progledati kroz prste.
Link to comment
Pošalica se ne odnosi na delovanje verskih zajednica, malih ili velikih, te se nadam da će mi autor ovog nadasve zanimljivog topika ovog puta progledati kroz prste.
mislim da vec pravi vudulutku sa tvojim, odnosno prezinim likom.sad kad te nesto presece, da znas sta je.
Link to comment
sto se zestis jeboga?evo, mene su od sekti jedino subotari probali da bas vrbuju, otero sam ih u kurac. uzasni su.
ma ne, samo malo usmeravam čupri. stalno smo u raskoraku kad pričamo na forumu, uz pivo nam ide bolje.ne volim te koji vrbuju, a ponajmanje one koji te lažu u lice. Krišne su po tom pitanju dirljive. Uvek zovu na "veče indijske muzike i duhovnosti, i na degustaciju vegeterijanske hrane", ali ti je sve jasno čim udjes. po što su dobili, po to i prodaju.
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...