Jump to content
IGNORED

(Besplatna) pravna pomoć


Hamlet Strašni

Recommended Posts

Па ти не би требало да будеш потенцијални корисник бесплатне правне помоћи, она би требала да буде намењена онима који немају да плате, плус неким угроженим групама - мигранти, бескућници и слично. 

 

Танка је линија између штићења обичних интереса појединаца и заштите интереса професије која је потребна да постоји као нека врста јавне службе. О адвокатима говорим...

Link to comment

kakva (besplatna) pravna pomoć bi mogla da postoji za one uhapšene zbog nošenja makete vešala, za nvo aktiviste na koje se nameri neko govedo koje se osetilo uvređeno/ugroženo, itd?

Link to comment
2 hours ago, Hamlet Strašni said:

Па ти не би требало да будеш потенцијални корисник бесплатне правне помоћи, она би требала да буде намењена онима који немају да плате, плус неким угроженим групама - мигранти, бескућници и слично. 

 

Танка је линија између штићења обичних интереса појединаца и заштите интереса професије која је потребна да постоји као нека врста јавне службе. О адвокатима говорим...

Jbga, možda nemam da platim, nemoj sad da mi zaviruješ u novčanik 😜 ;-)😜 

Link to comment

Isteče mi edit:

 

Ja sam više mislio na "savetodavnu" delatnost.
Dosta ljudi pa i ja smo potpuno neinformisani o "redu koraka" recimo kod nasleđivanja, prodaje nekretnina, lišavanja poslove sposobnosti itd...
To se verovatno ne odnosi na ovo što ste pričali ali eto...

Link to comment
  • 2 months later...
Танка је линија између штићења обичних интереса појединаца и заштите интереса професије која је потребна да постоји као нека врста јавне службе. О адвокатима говорим...

 

 

Fala Petru Dobrnjcu...

 

Ja ne drobim džabe o tome pet godina. Na stranu što to proizilazi kao logičan zaključak iz proste analize pozitivnih propisa koji uređuju pravnu pomoć i advokaturu kao njenog pružaoca iako nije jasno naglašeno, to je imajući u vidu samu funkciju advokata u pravosudnom sistemu i način na koji se pravna pomoć inače pruža veoma važno naglašavati, uvek i svuda.

 

Pravna pomoć je ustavom zajemčeno pravo građana i istovremeno obaveza države, kao što je i zdravstvena i socijalna zaštita. Radi ostvarivanja tih prava država ili osniva preduzeća i ustanove, ili te poslove prenosi zakonom na nedržavne subjekte (privredna društva, udruženja i pojedince) - jednom rečju javne službe, istovremeno propisujući uslove pod kojima se ti poslovi obavljaju. U konkretnom slučaju, poslovi pravne pomoći preneti su na advokate u formi samostalaca ili kroz advokatska ortačka društva (privredna društva), pri čemu je zakonom povereno advokatskoj komori da u ime i za račun države uređuje pitanja postupka i načina pružanja pravne pomoći, disciplinske odgovornosti advokata itd. dok su sami advokati samostalni i nezavisni u pružanju pravne pomoći i od države i od komore. I to je bitan kvalitet advokata kao pružalaca pravne pomoći, zakonska, institucionalna i materijalna garancija samostalnosti i nezavisnosti, jer je to u ovim uslovima u kojima se nalazimo jedina preostala garancija građaninu da će se neko boriti isključivo za njegove interese.

 

I jedino zbog toga advokatura treba da bude jedini pružalac besplatne pravne pomoći, sve ostalo je ovako kako je postavljeno i u samoj advokaturi prilično diskutabilno, počev od stručnosti pa nadalje.

 

Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka

 

 

 

 

 

Link to comment
  • 4 months later...

Od prvog oktobra kreće primena ZBPP. Po nekoj nezvaničnoj informaciji, prvo će se upućivati u službu za BPP, ako oni ne mogu onda kod nekog koga budžet ne plaća, a ako takvog nema ili ne može da pomogne onda kod advokata, koga odredi AKS preko call centra.

Još nema ni pravilnika o nagradi advokatima za BPP ni drugih podzakonskih akata, ne zna se bukvalno ništa.

Poslato sa SNE-LX1 pomoću Tapatoka

Link to comment
  • 1 year later...

Izvinjavam se na kofuznosti, ali mi je bitno pošto se, za mene, radi o pucanju na člana porodice.

 

Na mog psa, koji je u boksu stalno, u toku proteklih par dana je pucano vazdušnim oružjem, Jutros je izvadjena dijabola iz njuške. Srećom nije ostao bez oka.

Na psa je jedino moguće pucati sa nekoliko (3-4) terasa iz zgrade sa rastojanja 15-20m.

 

Prijavio sam lično lokalnoj Policijskoj upravi, u kojoj sticajem okolnosti i sam radim. To mi jjedino vezuje ruke da sam provodim istragu i kažnjavanje počinioca, a osumnjičenih bi bilo desetak. Inače, ne sumnjam na nikog, jer mi se niko nija žalio na pse, a tu ih čuvam desetak godina.

 

Kako znam da je ovo retko delo, i da su povrede iz Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o oružju i municiji, za koje je zaprećena zatvorska kazna itd.... smatram da će policija ići na blaži oblik "oštećenja tudje stvari..." kako bi zataškala i rasvetlila NN delo, her sam prijavio štetu od 1500 evra.  Za toliko smatram da mi je pas naružen jer ne može da se izlaže na izložbama do daljeg. Radi se o perspektivnom rasnom psu, koji je kandidat za šampiona rase, i za čije parenje sa ženkama tražim nadoknadu od 500 evra. Te je 1500 eva i više, što gubim dok se pas ne oporavi do proleća.

 

Po reakciji policajaca, njihovom čudjenju i oklevanju da celi dan izadju na uvidjaj, obidju veterinara koji mi leči psa ...  vidim da je njima ovakva reakcija vlasnika (mene) veoma strana, ali da im nije stran postupak nekog debila.

 

Ako je neko imao sličnih iskustava, molio bih da podeli ili mi se javi svojim kontakt telefonom ili emailom na PM kako bih sprovodio pravdu na zakonit način.

 

Prikazaću i sliku kera, neka mi bude dopušteno, da ilustrujem o čemu se radi.

 

 

 

PS

Molim vas sve, bez izraza sažaljenja i nekorisnog kukanja  .


a2.jpg

Link to comment
  • 5 weeks later...

Upravo mi je od strane policajaca kojima sam podneo prijavu saopšteno, usmeno, da se nadležni JT Osnovnog JT izjasnio sa stavom "da nema krivičnog dela".

 

Obrazloženje: jer  pas nije ubijen, a stav se naziva "ubijanje i mučenje životinja".

 

Ima li poznavaoca materije u blizini ???

 

Odakle da počnem da ih ganjam???

Link to comment

Samo proveri da li je podnošena krivična prijava ili je policija u konsultacijama sa dežurnim tužiocem dobila uputstvo da tu neme elementa krivičnog dela. U tom slučaju je moguće da KP nije ni podnošena. Onda treba ti kao oštećeni da je podneseš neposredno tužilaštvu, pa ako je odbace onda ovo što je napadaj rekao. 
 

Ako se išlo na oštećenje tuđe stvari, onda je tužilac rekao da nema elementa krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, pošto se ono goni po privatnoj krivičnoj tužbi član 212 kz. To znači da ti lično moraš da podneseš su privatnu krivičnu tužbu protiv počinioca u roku od 30 dana od dana saznanja ko je on. Ako ti policija nije dostavila ime i adresu, pismeno im to traži i obavezno napiši da ti ime treba u svrhu podnošenja privatne krivične tužbe. 

Link to comment
5 hours ago, zmanic said:

Upravo mi je od strane policajaca kojima sam podneo prijavu saopšteno, usmeno, da se nadležni JT Osnovnog JT izjasnio sa stavom "da nema krivičnog dela".

 

Obrazloženje: jer  pas nije ubijen, a stav se naziva "ubijanje i mučenje životinja".

 

Ima li poznavaoca materije u blizini ???

 

Odakle da počnem da ih ganjam???

Možda nema krivičnog dela, ali ima prekršaja član 85.  u vezi člana 82. stav 1. tač. 3) i člana 7. stav1. tačka 1. Zakona o dobrobiti životinja(novčana kazna od 5.000 do 50.000 dinara). Tu ne treba OJT, dovoljno je da MUP otkrije učinioca i po službenoj dužnosti podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Posebno ukazujem na član 3. stav 3. Zakona  dobrobiti životinja.

Quote

Dužnost svakog građanina Republike Srbije jeste da spreči i prijavi ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) ili ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, sve oblike zlostavljanja životinja i ugrožavanja njihovog života, zdravlja i dobrobiti.

 

Dovoljno je da je prijava podneta MUP-u, ali nije zgoreg ponoviti i Ministarstvu poljoprivrede- Veterinarskoj inspekcij, jer i oni mogu da po službenoj dužnost da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Na kraju, i sam oštećeni može podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, uz preporuku da to čini ukoliko ima saznanja ko je izvršilac prekršaja i ako ima dokaze za tvrdnje, makar svedoke.

Pojam zlostavljanja je definisan čl.5. st. 1. tač. 18. Zakona o dobrobiti životinja, pa i to treba iskoristiti,

Quote

18) zlostavljanje životinje jeste svako postupanje ili nepostupanje sa životinjama kojim se namerno ili iz nehata izaziva bol, patnja, strah, stres, povreda, narušava genetska celovitost životinje i izaziva smrt, i to:

- fizičko zlostavljanje životinje kojim se narušava fizička celovitost oštećenjem tkiva i organa, kao što je: batinanje, šutiranje, bičevanje, seksualno nasilje, prisiljavanje na rad ili obuku koji prevazilaze izdržljivost životinje, neodgovarajući načini hvatanja i obuzdavanja, sprovođenje intervencija na životinjama suprotno odredbama ovog zakona i svesno reprodukovanje jedinki koje pate od naslednih bolesti, ako se ono ne vrši u ogledne svrhe u skladu sa zakonom;

- psihičko zlostavljanje životinje kojim se narušava njena psihička celovitost i koje može izazvati ili izaziva poremećaje u ponašanju, i to: onemogućavanje životinji da zadovolji svoje osnovne potrebe u ponašanju, da iskoristi prostor za odmor i zaklon, razjarivanje životinje primenom fizičke sile, drugim životinjama ili nadražajima koji joj nisu svojstveni, nanošenje straha, patnje i prouzrokovanje osećaja dosade i nesigurnosti, kao i sprečavanje životinje da uspostavi socijalnu vezu sa životinjama iste vrste;

 

  • +1 1
Link to comment

Hvala!

Ne znam ko je učinilac, nema mnogo kandidata, sa te stran zgrade ima samo 3 terase sa kojih se moglo tako pucati na boks, ali svi su mi sumnjivi pošto se niko meni nije žalio na Arpada, a ne bih ni da nagadjam. Radi se o malo specifičnom kalibru vazdušnog oružja, i ako he regustrovano, lako bi se suzio krug kandidata. Ako, ako, ako .....

 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...