Jump to content
IGNORED

Građanski zakonik


Tribun_Populi

Recommended Posts

Što da ne.

Meni je veći negativan trip što su zadržali pandektnu podelu iz nemačkog prava, suprotno SGZ, ABGB od koga je prepisivano i Code Civile koji im je bio uzor, a koji imaju statorimsku Gajevu strukturu (lica, stvari i načini sticanja i prestanka prava), mnogo jednostavniju za razumevanje.

Sva tri odozgo su u primeni po 200 i kusur odn. 160 godina, tako da je kodifikacija stvar prestiža verovatno, a i odraz civilizacijske zrelosti™.

I da, Francuska ima i Trgovački zakonik gde su kodifikovane odredbe kompanijskog prava i privrednih ugovora, ovi naši po uzoru na Nemce i faktoring guraju u Građanski zakonik.

Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka

Link to comment
4 hours ago, Tribun_Populi said:

kodifikacija stvar prestiža verovatno, a i odraz civilizacijske zrelosti.

 

To naši ™ iz  radnih grupa na silu guraju kao ideju. Pošto sve što se radi na silu ostaje traljavo i sa repovima, ubeđena sam da će i ova kodifikacija biti ili daleka budućnost ili (verovatnije) nepotpuna. Inače, te radne grupe su jezive, čekao je neko da umre Perović pa da zavrti novi krug finansiranja. Uočila sam da stalno kaskamo za Hrvatima ( o Slovencima da i ne govorim) u zakonodavstvu,  sačeka se da Cro urade nov zakon, u međuvremenu smo stalno šatro zamišljeni nad najboljim rešenjem a onda (po ko zna koji put) oforme radnu grupu koja prepiše od Hrvata, članovi (opet) naplate i taj tekst prođe. Koliko vidim ni Slo ni Cro nisu doneli Građanski zakonik, pa neće ni Srbija, u skorije vreme.

Link to comment

Posle skoro 10 godina od reforme pravosuđa i uvođenja 4 apelacije, jedva su vidljivi rezultatati pokušaja ujednačavanja sudske prakse u građanskoj materiji (i to najpre unutar pojedinačnih apelacija pa za sve četiri zajedno), i to između ostalog i u vezi sa primenom zakona koji su na snazi decenijama (ZOO, ZOSPO). Ne mogu ni da zamislim kakav bi tektonski poremećaj i pravnu nesigurnost izazvao novi GZ, u vezi sa sudskom praksom, sa ovakvo tromom organizacijom pravosuđa.

Link to comment
1 hour ago, BWA said:

ko cini te radne grupe i kako je odredjen njihov sastav?

 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2006/104/1/reg

https://arhiva.mpravde.gov.rs/lt/articles/zakonodavna-aktivnost/gradjanski-zakonik/

 

 


REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKAI("Sl. glasnik RS", br. 85/2009)

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za izradu Građanskog zakonika:

1. dr Milan Parivodić;

2. Zoran Balinovac;

3. Vojislav Nedić.

II

U Komisiju za izradu Građanskog zakonika imenuju se za članove:

1. dr Dragor Hiber, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. Vojkan Simić, pomoćnik ministra pravde;

3. Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA
("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)

I

Razrešava se Vojkan Simić dužnosti člana Komisije za izradu Građanskog zakonika.

II

U Komisiju za izradu Građanskog zakonika imenuju se za članove:

1. mr Milisav Čogurić, pomoćnik ministra pravde i državne uprave,

2. Vojislav Nedić, advokat iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Komisiju je formirala Vlada još  2006. godine, kako se promeni vlast ubace po nekog svog političkog štiha i podobnog advokata, a profesori iz građanske materije su zacementirani. Mislim da je i bilo najcelishodnije da ih sve razreše.

Edit: Nisam bila precizna- nije glavna radna grupa nego Komisija kao glavno telo, a ona može imati radne grupe.

Edited by halloween
Link to comment

hvala.

koliko vidim clanovi komisije primaju i naknadu za rad na pripremi zakonika, sto sigurno u dobroj mjeri objasnjava ovo odugovlacenje.

ne kontam da se taj posao nije mogao zavrsiti za 13 godina, pogotovo sto zakonik, po svemu sudeci, nece predstavljati nikakvu revoluciju.

Link to comment

@halloween

Srbija ima 30 godina već gotov nacrt Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima. Uskoro će 20 godina od promene režima i punog opredeljenja za privatnu svojinu i tržišnu privredu.

A mi zakon o svojini nemamo.

Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...