Jump to content
IGNORED

NDH


Recommended Posts

Imajući u vidu deo dosadašnje prakse moderacija posebno skreće pažnju na sledeće:- neće se tolerisati opravdavanje zločina drugim zločinima;- na temi o sudskim procesima rehabilitacije zabranjeno je kačiti postove o zločinima koji nemaju veze sa osobom o kojoj se radi: Primer: partizanski/ustaški/ini zločini nisu tema topika na kome se raspravlja o rehabilitaciji Dragoljuba Mihailovića, nego su za topic o tim pokretima;- na temi o rehabilitaciji će biti dozvoljena rasprava isključivo o tome, sudskom procesu, presudi, liku i delu koje je vezano za to, novim saznanjima, itd. Zlocini jedinica en grosse bi morali biti na temi o pokretu kojem je ličnost pripadala ukoliko ne postoji jasna korelacija između ličnosti i zločina;- pominjanje ostalih vojnih formacija, npr kozaka, Pećančevih četnika, SDK, Bele garde i sličnih formacija ostaviti za topik o tome;- nepoštovanje pravila tematske usmerenosti smatraće se trolovanjem i sankcionisati prebacivanjem ili brisanjem postova, i banom za "povratnike";- određena meandriranja u temi će se tolerisati ako su u sportskom duhu i ne generišu uvredljive replike, a mera takvog meandriranja će nužno biti slobodna procena moderacije.

Link to comment
Kad vec Roger i ja malo caskamo o Krizmanu, obavezno da se pogleda sta stari majstor kaze o pocecima stvaranja NDH, kontroverzama u hrvatskoj politici tog doba, kao i trouglu Nemacka-Italija-NDH:http://www.youtube.com/watch?v=v2eal-7etZk
Jedna od najgorih stvari koje su se desile je preuzimanje primata Zigfrida Kašea nad Glezom fon Horstenauom u nadgledanju NDH. Ne znam kome je direktno odgovarao, Ribentropu (pošto je zvanično bio veleposlanik) ili nekom drugom u hijerarhiji (Himler), ali je imao presudan uticaj na informisanje Hitlera o stanju na terenu. SA jurišnik Kaše je bio fanatičan nacista, jedan od retkih vođa SA koji nije ubijen u Noći dugih noževa. Piroman koji je dobio zadatak da pazi na skladište baruta. Da njega nije bilo Glez fon Hosternau bi u dobroj meri zauzdao Luburića i njegovu ekipu mesara.
Link to comment
meni se čini ipak da taj nije volio more... :Dinače, tražeć dal se naš Ante obadao po onom abortiranom 'kvazikondominiju' Spalato-Kurcola nabasah na zgoudan link.
Iz ratne hronike, zastavu drzi Vicko Krstulovic:182_formiranje_2_dalm_unista.jpgSaznavši za rasulo Dinarske divizije na Vagnju, sekretar PK KPH Vicko Krstulović odmah se uputio s vozačem motocikla Mariom Katunarićem ka sinjskom području gdje se nalazila glavnina jedinica raspadajuće Dinarske divizije u kojoj se nalazio i znatan broj članova KPH. Stupivši s njima u kontakt, prenio im je stav PK KPH da se oružje ne predaje i ne baca, već da ga ponesu sa sobom i negdje skriju. Ujedno im je označavao pravce kretanja stazama i stranputicama, kako bi zaobišli ustaške punktove i zasjede koje su oduzimale oružje.Upravo sam procitao prvi deo memoara Vicka Krstulovica
VICKO KRSTULOVIĆ (Split 1905-1988) pripadao je autentičnim evropskim komunistima XX vijeka - potekao je iz težačke i radničke splitske porodice, bio je član KPJ-SKJ sa najdužim stažom, od 1922. godine. Jedan je od sekretara SKOJ-a, i na Titov zahtjev sekretar Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 1939. Kuća porodice Krstulović u Splitu između dva svjetska rata bila je stjecište svih istaknutih jugoslavenskih revolucionara. U narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945. Vicko Krstulović je izrastao u legendarnog komandanta dalmatinskih partizana koji su se borili protiv italijanskih fašista, njemačkih nacista, četnika i ustaša. Sa suprugom Lucijom i maloljetnom djecom Maksimom, Natašom i Viborgom, prošao je kroz pakao Neretve i Sutjeske. Odigrao je ključnu ulogu u spašavanju ranjenika na Neretvi, i u strateški presudnom oslobađanju dalmatinskih otoka i Visa koji je postao most sa savezničkim snagama. I pored ogromnog doprinosa i žrtava, istina o borbi dalmatinskih partizana je ostala skrivena od jugoslavenske javnosti. Iako je Vicko pripadao vrhu jugoslavenskog komunističkog pokreta nije podlegao autoritetu kulta ličnosti i vrlo rano, već u toku rata, suočio se i sukobio sa pojavama staljinizma i nacionalizma - klicama budućeg raspada Jugoslavije. Od početka šezdesetih godina potisnut je iz javnog života Jugoslavije zbog kritičkog stava prema politici partijskih lidera, a njegovo zalaganje za Jadransku orijentaciju Jugoslavije nije naišlo na razumijevanje u birokratiziranoj jugoslavenskoj vlasti.Memoari Vicka Krstulovića čekali su na objavljivanje pune tri decenije. Za života, Vicko nije pristajao na kompromise kojima bi njegovo kazivanje bilo cenzurirano, a tome su ostali dosljedni priređivač ovog izdanja memoara i izdavač Mostart.Prvo objavljivanje memoara jednog od najznačajnijih aktera jugoslavenske revolucije predstavlja kariku koja je nedostajala u zvaničnoj historiografiji SFRJ, ali koja je toliko potrebna i u današnje vrijeme kad se historija prekraja i rehabilitiraju nosioci ideja nacionalističke mržnje svih boja.
Vec na pocetku Vicko jasno kaze ko je u KPH na suprotnoj strani. Nije tesko pogoditi - Bakaric, Hebrang, Krajacic... :fantom:Legat Vicka Krstulovica cuva se u Istorijskom arhivu Beograda:U legatu se pored ličnih dokumenata, fotografija, ordenja, plaketa, poveća i obimne prepiske, nalaze i Vickova kazivanja i sećanja o životu i političkoj aktivnosti, koja su pripremljena za objavljivanje. Među skoro 1.200 knjiga koje su predate Istorijskom arhivu Beograda, nalazi se desetak knjiga nastalih tokom Drugog svetskog rata. Posebno vredna izdanja su: "Jama" Ivana Gorana Kovačića, inače jedini sačuvani primerak ratnog izdanja, i "Stojanka majka Knežopoljka" Skendera Kulenovića.Uskoro promocija knjige u Arhivu. Edited by Yoda
Link to comment

Kada neko spomene Vicka Krstulovića ja se odmah setim ove epizode...Nikola Rušinović*, ministar NDH poslat kao specijalni izaslanik Poglavnika, u tajnoj misiji sreće se sa partizanima početkom 1943.da izrazi "povjerenje" prema njima a povod za ovaj susret bio je obaveštavanje partizana o predstojećoj nemačkoj Operaciji "Vajs", kako bi se na vreme sklonili.Komandant 4. zone Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske, Vicko Krstulović, o dolasku ministra Rušinovića pisao je 18. januara Vrhovnom štabu:...Da je Pavelić poslao ministra naročito zato da nađe vezu sa partizanima, kako bi se na bilo koji način predusrela ova akcija i ubijanje partizana i hrvatske vojske. Ovo pregovaranje i sporazum sa partizanima mora biti apsolutno tajno pred Njemcima i Talijanima. Navodno da su stali na stanovište da država bez naroda ne vredi. Ministar i župan su izrazili svoje povjerenje prema partizanima, samo se boje da ne bi u partizanskim redovima Srbi preuzeli vođstvo i da bi sutrašnja Jugoslavija opet došla pod vođstvo Srba.AVII, Fond NOP, K-12, f. 6, dok. 1.* Rušinović was born in the United States, but was taken by his mother to her native Dalmatia while still a child. His two most important posts during the war were as the unofficial representative of the Croatian government to the Vatican and as the Croatian delegate to the Italian 2nd Army, the army of occupation in about half of Croatian territory. After the war, he eventually returned to the United States and became a professor at a university in Kentucky.novh3.jpgI da, kao sto sam jednom postavio pitanje: zašto ne SAP Istra, SAP Dalmacija ili SAP Slavonija, sada pitam:Zasto ne Narodnooslobodilačka vojska Srbije?

Edited by pere urban x
Link to comment
... povod za ovaj susret bio je obaveštavanje partizana o predstojećoj nemačkoj Operaciji "Vajs", kako bi se na vreme sklonili....
...sa područja NDH, i nikad se više vratili..kakav crni "izraz povjerenja"
Link to comment
...sa područja NDH, i nikad se više vratili..kakav crni "izraz povjerenja"
...Da je Pavelić poslao ministra naročito zato da nađe vezu sa partizanima, kako bi se na bilo koji način predusrela ova akcija i ubijanje partizana i hrvatske vojske. Ovo pregovaranje i sporazum sa partizanima mora biti apsolutno tajno pred Njemcima i Talijanima. Navodno da su stali na stanovište da država bez naroda ne vredi. Ministar i župan su izrazili svoje povjerenje prema partizanima, samo se boje da ne bi u partizanskim redovima Srbi preuzeli vođstvo i da bi sutrašnja Jugoslavija opet došla pod vođstvo Srba.AVII, Fond NOP, K-12, f. 6, dok. 1.
Link to comment
Kada neko spomene Vicka Krstulovića ja se odmah setim ove epizode...Nikola Rušinović*, ministar NDH poslat kao specijalni izaslanik Poglavnika, u tajnoj misiji sreće se sa partizanima početkom 1943.da izrazi "povjerenje" prema njima a povod za ovaj susret bio je obaveštavanje partizana o predstojećoj nemačkoj Operaciji "Vajs", kako bi se na vreme sklonili.Komandant 4. zone Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske, Vicko Krstulović, o dolasku ministra Rušinovića pisao je 18. januara Vrhovnom štabu:
А које министарство је водио Рушиновић?
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...