Jump to content
IGNORED

Medjunarodne finansijske gastrotransakcije


Grunf

Recommended Posts

Obeć'o sam propise, evo propisa.

ODLUKAO USLOVIMA ZA LIČNE I FIZIČKE PRENOSE SREDSTAVA PLAĆANJA U INOSTRANSTVO I IZ INOSTRANSTVA("Sl. glasnik RS", br. 67/2006, 52/2008 i 18/2009)

Osnovne odredbe

1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi za lične prenose sredstava plaćanja iz Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u inostranstvo i iz inostranstva u Republiku koji nemaju obeležja izvršenja posla, kao i za fizičke prenose sredstava plaćanja iz Republike i u Republiku. 2. Lični prenos sredstava plaćanja, u smislu ove odluke, obuhvata poklone i pomoć, uključujući i pomoć članu porodice, nasledstva, rente, sredstva za podmirenje duga useljenika u Republiku i sredstva koja iseljenici iznose, tj. prenose u inostranstvo. Fizički prenos sredstava plaćanja, u smislu ove odluke, obuhvata prenos gotovine u dinarima, u efektivnom stranom novcu, u čekovima i u hartijama od vrednosti u materijalizovanom obliku. Lični prenos sredstava plaćanja3. Rezident - fizičko lice po osnovima iz tačke 2. ove odluke može prenositi u inostranstvo preko banke sredstva plaćanja do iznosa od 10.000 evra mesečno.3a Rezident - fizičko lice može prenositi u inostranstvo preko banke sredstva plaćanja iznad iznosa od 10.000 evra mesečno po sledećim osnovima:1) po osnovu poklona - uz ugovor o poklonu koji je overio nadležni organ;2) po osnovu pomoći, i to samo po osnovu pomoći članu porodice - uz dokaze da član njegove porodice živi u inostranstvu (dozvola boravka, radna viza, studentska viza i dr.) i da je u pitanju srodnik do trećeg stepena srodstva (izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih i dr.);3) po osnovu nasledstva - uz pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;4) po osnovu rente - uz dokument kojim je utvrđena obaveza izmirenja rente (ugovor i sl.);5) po osnovu iseljenja u inostranstvo - uz dokaz o iseljenju iz Republike;6) po osnovu useljenja u Republiku - uz dokaz o obavezi izmirenja duga u matičnoj zemlji, pod uslovom da je nadležnom organu u Republici podneo zahtev za prijavu boravka.3b Kod prenosa sredstava plaćanja, u smislu ove odluke, banke su dužne da preduzimaju radnje i mere utvrđene propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca.

@IdiotequeŠto se tiče PayPala, izgleda da sam bio u krivu:
Fizičkim licima se u obavljanju spoljnotrgovinskog prometa daju ista prava kao i u domaćem prometu"Članom 5. stav 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009), regulisana je ravnopravnost spoljnog i unutrašnjeg prometa tako što se fizičkim licima u obavljanju spoljnotrgovinskog prometa daju ista prava kao i u domaćem prometu, ako u tom prometu učestvuju isključivo za sopstvene potrebe. Iz navedenog sledi da fizičko lice, kao lice koje nije registrovano za obavljanje određene delatnosti u domaćem prometu, nema pravo uvoza autobusa za sopstvene potrebe, s obzirom na namenu ovakvog motornog vozila."(Mišljenje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, br. 300-335-00-03198/2009-12 od 13.10.2009. godine)

ZAKONO DEVIZNOM POSLOVANJU("Sl. glasnik RS", br. 62/2006)III TEKUĆI POSLOVIČlan 3

Plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši se slobodno, u skladu sa ovim zakonom.Plaćanja i prenosi po osnovu tekućih poslova obuhvataju, bez ograničenja:1) plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskih poslova i po drugim tekućim poslovima sa inostranstvom u smislu zakona koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje;2) plaćanja po osnovu otplate dela glavnice i kamata na kredite; 3) povraćaj sredstava uloženih u investicije, kao i prenos u inostranstvo i unos dobiti po osnovu direktnih investicija; 4) prenose u korist fizičkih lica po osnovu: penzija, invalidnina i ostalih socijalnih primanja, prenose po osnovu poreza i taksi, međudržavne saradnje, likvidiranih šteta po osnovu ugovora o osiguranju, prenose po osnovu pravnosnažnih i izvršnih odluka, prenose po osnovu dobitaka u igrama na sreću, naknada za koncesije, članarina i kazni (penala) i druge prenose, kao i prenose po osnovu iznosa troškova potrebnih za izdržavanja porodice.

edit: @ElmerOružje za kulturno-jebitačne rasprave s veselim bankarimadouble edit:
Inače, mislim da je onim novim zakonom upravo zabranjeno bankama da naplaćuju gašenje računa.
5. Права у вези с рачуномЧлан 37....Корисник има право на бесплатно гашење рачуна.НОВЧАНЕ КАЗНЕЧлан 50.Новчаном казном од 500.000 до 800.000 динара казниће се банка,односно давалац лизинга:20) ако кориснику наплати накнаду за гашење рачуна (члан 37. став 5.овог закона);
Zakon će početi da se primenjuje kroz 3-4 meseca. Edited by Tribun_Populi
Link to comment

3. Rezident - fizičko lice po osnovima iz tačke 2. ove odluke može prenositi u inostranstvo preko banke sredstva plaćanja do iznosa od 10.000 evra mesečno.pa ja ovo razumem kao da mogu sama sebi da prebacujem so te sume bez problema, i da moja banka u srbiji nema sta da me pita, a odakle mi racun u inostranstvu. ili nije tako?

Link to comment

Ja mislim da oni

obuhvata poklone i pomoć, uključujući i pomoć članu porodice, nasledstva, rente, sredstva za podmirenje duga useljenika u Republiku i sredstva koja iseljenici iznose, tj. prenose u inostranstvo.
tumace kao da mora izmedju dve razlicite osobe.
Link to comment
Ja mislim da oni tumace kao da mora izmedju dve razlicite osobe.
kako to oni mogu da znaju? ako ti ne traze nista za dokaz? isto ime nije dokaz da je osoba ista ili razlicita.i da li postoji u nasim bankama mogucnost on-line prenosa na drugi racun u inostranstvu?izvinjavam se na tolikim pitanjima. po prvi put se suocavam sa situacijom da ne mogu da slobodno raspolazem svojim novcem. Edited by rajka
Link to comment

Jok, do 10.000 ide slobodno, jer se toliko može izneti i u kešu i za to niko i ne pita tj. nema deviznog prekršaja. Sve preko 10K mora da se pravda papirima, na način gore naveden.Drugim rečima, 10K može i samom sebi mesečno bez frke.

Link to comment
cool! to je sasvim razumno, ne mogu da kazem. :)
Lagao sam, sorry. :( Ograničeno do bola, ne znam samo da li se uklapaš u neku od ovih kategorija.

ODLUKAO USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU("Sl. glasnik RS", br. 16/2007, 36/2007, 118/2007, 44/2009, 64/2009 i 21/2010)

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu. 2. Devize na računu kod banke u inostranstvu mogu držati sledeći rezidenti: 1) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije - do iznosa neophodnog za finansiranje tih predstavništava navedenog u rešenju ministarstva nadležnog za poslove inostranih poslova, odnosno drugog nadležnog organa; 2) domaći državljani zaposleni u predstavništvima iz odredbe pod 1 ovog stava - do ukupnog iznosa zarada ostvarenih od momenta upućivanja u ta predstavništva; 3) lica koja se upućuju na rad u misiju Republike Srbije u inostranstvu na osnovu odluke nadležnog organa, kao i predstavnici državnog organa koji u inostranstvu borave na osnovu odluke Vlade Republike Srbije - do iznosa navedenih u tim odlukama; 4) lica koja se na stručno usavršavanje u inostranstvo upućuju na osnovu rešenja - u visini troškova iz tog rešenja, kao i lica kojima se mogu prenositi sredstva plaćanja po osnovu izdržavanja porodice - do iznosa utvrđenog propisom kojim se uređuju lični i fizički prenosi sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva; 5) lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije, uz dokaz o iseljenju - do iznosa koji je prenet, odnosno iznet iz Republike Srbije u smislu propisa iz odredbe pod 4 ovog stava; 6) strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji duže od jedne godine;7) vlasnici nepokretnosti u inostranstvu za prodaju ove nepokretnosti - do iznosa vrednosti nepokretnosti navedene u ugovoru o kupoprodaji;8) lica koja imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Republici Srbiji a imaju i državljanstvo druge države, zatim lica s prebivalištem u Republici Srbiji koja imaju državljanstvo samo Republike Srbije i čiji boravak u inostranstvu nije duži od godinu dana - i to na osnovu radne vize, posebne kategorije viza, boravišne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje, odnosno omogućava ovaj boravak, kao i lica koja su ostvarila inostranu penziju u zemljama s kojima nije zaključen međudržavni sporazum - radi uplate penzija.Posle prestanka razloga zbog kojih je rezidentu omogućeno da drži devize na računu kod banke u inostranstvu u smislu stava 1. ove tačke - rezident je dužan da u roku od narednih 30 dana unese u Republiku Srbiju preostala sredstva i ugasi taj račun.

Edited by Tribun_Populi
Link to comment
isto ime nije dokaz da je osoba ista ili razlicita.
Priznaćeš da ako se sa obe strane transakcije nalazi osoba sa istim imenom i prezimenom, to predstavlja solidnu indiciju da se radi o istoj osobi.Ili ne?
Link to comment
da procitala sam to, hvala. samo, osecam se nelagodno sto bi u takvom slucaju morala da krsim zakon, da bi slobodno raspolagala svojim novcem, ali kad zivis u srbiji, negde se valjda mora poceti (sa krsenjem zakona, to jest) <_<
Link to comment
Koji zakon? Daš osobi od poverenja keš, on to uplati na svoj račun i onda pošalje na tvoj rn u ino. Simple as that.
pa taj zakon (O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU) sto mi ne dozvoljava da imam racun u inostranstvu.imam ja tu jos mnogo pitanja, npr. sta ako stanovnik srbije, recimo hoce da kupi kucu na moru (tj inostranstvu), ili ulaze u strane hartije od vrednosti, sto bi morao preko racuna kod strane brokerske kuce i tako, ali da ne smaram, vec ste (ti i tribun) bili veoma ljubazni i strpljivi.
Link to comment

e, samo jos da pitam, vi koji copy-paste te zakone, da li imate pretplatu na sluzbeni glasnik ili se to moze dobiti i negde besplatno?takodje, da li postoje neki alternativni sajtovi gde se mogu pretrazivati zakoni?

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...