Jump to content
Muwan

Pravosuđe u Srbalja

Recommended Posts

napadaj

https://www.danas.rs/drustvo/inicijativa-za-ocenu-ustavnosti-uredbe-o-nepostovanju-stefanoviceve-naredbe-o-zabrani-kretanja/

 

Beogradski centar za ljudska prava saopštio je danas da je Ustavnom sudu Srbije podneo incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima Uredbe o prekršaju za kršenje Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Srbije.

 

Sporan je, međutim, član 2. ove uredbe koji propisuje da se za ovaj prekršaj može pokrenuti postupak i u slučaju da je protiv učiniocia pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, ‘bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima'“, navodi se u saopštenju Centra.

Iako je naredbom Stefanovića odredjeno da će se nepoštovanje uvedenih zabrana kažnjavati kao krivično delo – u skladu sa Krivičnim zakonikom, a kao prekršaj – u skladu sa pomenutom uredbom, po oceni Beogradskog centra za ljudska prava nema nikakvog opravdanja da gradjani koji prekrše navedene zabrane budu dvostruko kažnjeni (u krivičnom postupku – za krivično delo iz člana 248. Krivičnog zakonika, a potom i u prekršajnom postupku za prekršaj iz člana 1. Uredbe o kažnjavanju), što osporeni član 2. Uredbe upravo omogućava.

 

„Podsećamo da član 34 Ustava Srbije i Protokol 7 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (član 4) garantuju načelo ‘ne bis in idem’, od koga se ne može odstupiti ni u vreme vanrednog stanja“, dodaje se u saopštenju.

Share this post


Link to post
Блок_64
On 23.3.2020. at 18:27, Uskebasi said:

Da zanemarimo to da li Vucic ima Ustavna ovlascenja za tako nesto, ili da li se ovo situacija, ili stanje. Poenta je da se donosi Uredba kojom se propisuje prekrsaj, koja uredba ce vaziti koliko bude trajalo vanredno stanje. Po toj uredbi se svakodnevno po hitnom postupku privode stotine ljudi pred prekrsajne sudove i izriču im se kazne od 50 do 150 hiljada.

A onda se donese nova uredba koja kaže da rok za žalbu na tu odluku neće teći do okončanja vanrednog stanja. Kad se zavrsi vanredno stanje počeće da teče rok za žalbu, ali će prestati važnost uredbe koja propisuje prekršaj. To znači da će pre pravnosnažnosti odluke svakako prestati da važi uredba na osnovu koje je odluka doneta, pa će žalba svakako biti osnovana.

 

Sjano.:D

Share this post


Link to post
Uskebasi

Može to i bolje:

 

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije Naredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 34/2020, 39/2020 i 40/2020.

 

Lice koje prekrši zabranu iz tač. 1. i 2. Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 34/20), kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

 

Najbolji pravnici svih vremena se u uredbi decidno pozivaju na zabranu iz naredbe objavljene u Sl. glasniku 34/20, a to je prva naredba (od 20h do 05h), što teorijski znači da npr. šetanje od 17h do 20h i neke druge zabrane ne predstavljaju prekršaj jer su te zabrane objavljene u Sl. glasniku 39/20 i 40/20.

 

Dalje, prekrsaj se odnosi na kršenje zabrane iz člana 1 i 2 naredbe, a članom 2a je zabranjeno kretanje u parkovima, što znači da za kršenje te zabrane nije propisan prekršaj...

 

Jednom rečju, kompletni idioti.

 

Share this post


Link to post
Lawless

Da ne znam da su takva rešenja posledica čistog neznanja, pomislio bih da je ove rupe smišljeno napravio advokatski lobi za svoje potrebe. :)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...