Jump to content
IGNORED

Pravosuđe u Srbalja


Muwan

Recommended Posts

e, da....ja sam posle 9 i kusur godina rada u pravosuđu uzeo papirče i lepo napisao zahtev da me oslobode svih dužnosti. kraj, gotovo, nema više, dosta bilo, postoje granice. sada radim u oblasti koja sa pravosuđem nikakve veze nema i super mi je.i vratio sam se na postdiplomske studije, što sam trebao odavno da uradim umesto da se zanosim raznim idejama.

Link to comment

Par stvari što se tiče pravosuđa....Prvo, ova reforma pravosuđa je donela jednu veliku glupost, a to je da je građanima u manjim sredinama pristup pravdi otežan. Više ne postoje opštinski sudovi, umesto toga su izmešteni u 30+ gradova, tako da oko 130 opština više nema svoje opštinske sudove nego nekakve sudske jedinice koje zvrje prazne. Istovremeno, građanima je pristup pravdi otežan jer moraju da putuju do tog regionalnog centra (50+ km), iako se često dešava da su strane u sporu iz istog mesta, sa sve advokatima koji su iz istog mesta.Drugo, tu postoji i pitanje izvršenja pravosnažnih presuda, o tome je već bilo reči.Na kraju, pitanje je zbog čega postoji oko 4 miliona (ili 5, ko će to znati) otvorenih predmeta pred sudom. Šta je razlog tome? Ok, Srbin voli da ide na sud, da komšiji crkne krava i tako te floskule, ali generalno, kako je moguće da ima toliko mnogo postupaka u toku?Jedan od razloga je i taj što alternativni mehanizmi rešavanja sporova nisu zaživeli. Sudije ne znaju šta je medijacija, advokati koji znaju šta je medijacija ne prepoznaju interes da klijenta upute na ovaj vid rešenja spora jer se plaše da bi time izgubili višegodišnje prihode od izlaska na besmislena ročišta.Elem, ovo su komentari potpunog laika za dešavanja u sudnicama, ali sam slušao šta pričaju malo upućeniji i osvešćeniji advokati, ljudi iz manjih sredina koji sada nemaju opštinske sudove nego moraju da se lomataju van grada da reše problem koji imaju....

Link to comment
@djordje gepratSudija u nekim slucajevima ima zakonsku osnovu da izrekne kaznu manju od minimalne za odredjeno kriv. delo, u nekim slucajevima i da optuzenog oslobodi od kazne, a predmet moze da zastari u nekim slucajevima i bez krivice sudije.
ako postoji zakonska mogućnost "u nekim slučajevima" onda je moguće da se primeni samo u tim slučajevima. moguće, ne obaveznoja sam, laik, mislio da sudija može nekoga da oslobodi krivice samo ako nije kriv.voleo bi da mi se navede neki od tih slučajeva. ja mislim da sudija treba da vodi računa o tim rokovima zastarevanja i da forsira te slučajeve.
Link to comment

Mogucnost ublazavanja kazne je sada znatno smanjena. Ne postoji za neka taksativno nabrojana, uglavnom teska, krivicna djela. Npr. trgovina drogom je minimum 3 godine i sudija to ne moze ublaziti.

Link to comment

možda sam dosadan ali zakon predviđa neki raspon u kažnjavanju. ostavljen za olakšavajuće okolnosti. sad, ako kazniš ipod minimuma ili iznad maksimuma kršiš zakon. a sudija je poslednji koji sme da krši zakon. ako je praksa pokazala da treba promeniti visine kazni, neka se promene. ovako, imaš slobodno sudijsko uverenje, podložno korupciji.šta je sa opravdanim zastarevanjem postupka? zanima me. jednom sam pročitao da se ročište odložilo zbog zauzetosti advokata okrivljenog. kako je to moguće?

Link to comment
možda sam dosadan ali zakon predviđa neki raspon u kažnjavanju. ostavljen za olakšavajuće okolnosti. sad, ako kazniš ipod minimuma ili iznad maksimuma kršiš zakon. a sudija je poslednji koji sme da krši zakon. ako je praksa pokazala da treba promeniti visine kazni, neka se promene. ovako, imaš slobodno sudijsko uverenje, podložno korupciji.
Ako je nekom normom propisano da je moguće (dakle, postoji mogućnost, ali uz ispunjavanje određenih uslova) da se kazni počinilac ispod propisanog minimuma, onda to nije kršenje zakona. Kažnjavanje iznad maksimuma je druga stvar.
Link to comment

Izvoli iz Zakonika, mislim da nije potrebno tumacenje:Ublažavanje kazneČlan 56.Sud može učiniocu krivičnog dela izreći kaznu ispod granice propisane zakonom ili blažu vrstu kazne, kad:1) zakon predviđa da se kazna može ublažiti;2) zakon predviđa da se učinilac može osloboditi od kazne, a sud ga ne oslobodi od kazne;3) utvrdi da postoje naročito olakšavajuće okolnosti i oceni da se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.Granice ublažavanja kazneČlan 57.(1) Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne iz člana 56. ovog zakonika, sud će ublažiti kaznu u ovim granicama:1) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od deset ili više godina, kazna se može ublažiti do sedam godina zatvora;2) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od pet godina, kazna se može ublažiti do tri godine zatvora;3) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od tri godine, kazna se može ublažiti do jedne godine zatvora;4) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor od dve godine, kazna se može ublažiti do šest meseci zatvora;5) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor od jedne godine, kazna se može ublažiti do tri meseca zatvora;6) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor ispod jedne godine, kazna se može ublažiti do trideset dana zatvora;7) ako je za krivično delo propisana kazna zatvora bez naznačenja najmanje mere, umesto zatvora može se izreći novčana kazna ili rad u javnom interesu;8) ako je za krivično delo propisana novčana kazna sa naznačenjem najmanje mere, kazna se može ublažiti do deset dnevnih iznosa, odnosno deset hiljada dinara.(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ne može se ublažiti kazna za krivična dela iz čl. 134. st 2. i 3, 178, 179, 180, 214. st. 2. i 3, 246. st. 1. i 3, 350. st. 3. i 4. i 388. ovog zakonika.(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana ne može se ublažiti kazna učiniocu krivičnog dela koji je ranije osuđivan za isto krivično delo.(4) Kad je sud ovlašćen da učinioca krivičnog dela oslobodi od kazne može mu kaznu ublažiti, bez ograničenja propisanih u st. 1. do 3. ovog člana.Oslobođenje od kazneČlan 58.(1) Sud može osloboditi od kazne učinioca krivičnog dela samo kad to zakon izričito predviđa.(2) Sud može osloboditi od kazne i učinioca krivičnog dela učinjenog iz nehata kad posledice dela tako teško pogađaju učinioca da izricanje kazne u takvom slučaju očigledno ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja.(3) Sud može osloboditi od kazne i učinioca krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora do pet godina, ako posle izvršenog krivičnog dela, a pre nego što je saznao da je otkriven, otkloni posledice dela ili nadoknadi štetu prouzrokovanu krivičnim delom.Edit: u vezi zastare. Sudija mora da odlozi sudjenje u slucaju kada se ne pojavi advokat, a odbrana je obavezna. On u tom slucaju nema izbora. Jedino sto on moze da uradi je da kada primeti da to advokat radi iz razloga zloupotrebe, onda moze da ga kazni (advokata). Iz mnogo razloga sudija takodje moze da nasledi neki krivicni predmet od drugog sudije, recimo mnoge sudije su dobile predmete sudija koji nisu prosli reizbor, a u tim slucajevima je recimo zastara vrlo blizu, sad po tebi @djordje geprat, takav sudija, ukoliko mu zastari predmet koji je nasledio i koji je vodjen u nedogled, a on za to nije kriv ocigledno, treba da bude razresen jer je to sada njegov zastareli predmet...

Edited by Rick.James
Link to comment

Problem sporosti pravosuđa su dve stvari: neefikasna sudska administracija (trebalo bi to uskoro da reši njegovo veličanstvo kompjuter) i sudijsko aminovanje advokatskih razvlačenja.Ne mogu da vam opišem moje oduševljenje 1 suđenjem za KD kvalifikovanog ubistva (na naročito svirep način), gde je sudija-predsednik veća na jednom ročištu za gl. pretres izveo 90% dokaza a pretres morao da odloži samo zato što na kraju nisu mogli biti saslušani dvojica bahatih pandura kao svedoci, jer su se bez ovlašćenja suda udaljili iz hodnika (usput im zalepivši po 20.000 dinara kazne zbog nepoštovanja procesne discipline).Dakle, sve se može kad se hoće i zna.

Link to comment
Edit: u vezi zastare. Sudija mora da odlozi sudjenje u slucaju kada se ne pojavi advokat, a odbrana je obavezna. On u tom slucaju nema izbora. Jedino sto on moze da uradi je da kada primeti da to advokat radi iz razloga zloupotrebe, onda moze da ga kazni (advokata). Iz mnogo razloga sudija takodje moze da nasledi neki krivicni predmet od drugog sudije, recimo mnoge sudije su dobile predmete sudija koji nisu prosli reizbor, a u tim slucajevima je recimo zastara vrlo blizu, sad po tebi @djordje geprat, takav sudija, ukoliko mu zastari predmet koji je nasledio i koji je vodjen u nedogled, a on za to nije kriv ocigledno, treba da bude razresen jer je to sada njegov zastareli predmet...
bojim se da se i ovim slučajevima to koristi za stvaranje opšteg stanja. ovo sa nedolaskom advokata, ako je tako, treba da bude zakonom promenjeno.za javnosti poznato oslobađanje MM od krivice zbog zastarelosti ja vidim tri moguća razloga: korupcija, pretnja sudiji, koalicioni dogovor o aboliciji porodice. za ova dva poslednja, sudija treba da vrati predmet ili promeni posao. i, obzirom na prirodu predmeta, to jasno i glasno kaže. da se ne sprdamo sa onim "časni sude"
Link to comment
BEOGRAD - Suđenje bivšem ministru odbrane SCG Prvoslavu Daviniću zbog zaključivanja po državu štetnog ugovora o zakupu špijunskog satelita sa izraelskom kompanijom po treći put je odloženo jer sudu nije dostavljena dokumentacija bez koje proces ne može da počne. Suđenje je odloženo za 6. mart. Prema navodima optužnice, Davinić je mimo propisane procedure sa izraelskom firmom zaključio ugovor o pravu korišćenja satelita, vredan 44,9 miliona, pribavivši korist toj firmi. Zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora, izraelska kompanija je tužila Srbiju i dobila spor - te je država u obavezi da nadoknadi štetu od oko 37 miliona dolara.Davinić je posle odlaganja suđenja pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu rekao Tanjugu da je država Srbija posle arbitražne odluke i novih pregovora sa Izraelcima zaključila "trgovinski sporazum od 27 miliona dolara". "Mi smo dobili robu za te pare što znači da država nije oštećena. Sada se postavlja pitanje da li postoji šteta ili ne", rekao je Davinić. Sudija Dejan Garić konstatovao je da je sud primio samo deo traženih spisa iz Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva odbrane i Vlade Srbije, od kojih većina nosi oznaku tajnosti. U sud je stigla i arbitražna odluka iz Londona iz spora Srbije i Izraela, koja je takođe poverljiva i ne sme da se objavi u javnosti bez saglasnosti obe strane u sporu.Suđenje je već dvaput odlagano - septembra prošle godine i septembra ove godine. U optužnici se navodi da je Davinić zaključio ugovor bez ikakvog prethodnog postupka izbora ponuđača i bez bilo kakve prethodne stručne konsultacije sa Generalštabom Vojske SCG, ili bilo kojim drugim odgovornim i stručnim licima Vojske SCG, radi utvrđivanja potrebe satelitskog nadzora teritorije sa stanovišta odbrane zemlje i radi definisanja uslova za ugovaranje odgovarajućih usluga.Srbija je, posle gubitka spora pred pariskim sudom, pred redovnim sudom u Londonu neuspešno osporavala nadležnost arbitraže u Parizu za odlučivanje u tom sporu.Kako tužba koju je zastupalo Republičko javno pravobranilaštvo nije usvojena, Srbija je bila obavezna da londonskom sudu plati troškove postupka u iznosu od 1,38 miliona dinara, odnosno 13.800 evra.Tanjug
Link to comment
Naravno da nema, kucu dajem na to da je sudija i okrivljeni imaju zajednickog prijatelja ili je branilac okrivljenog dobar drug sa sudijom.Ali takve stvari se rade se za ozbiljne pare, izmedju ljudi koji se znaju i nisu toliko ceste koliko se misli. Doduse, uzasno bodu oci kada su ovoliko ocigledne.
sto samo pokazuje koliko je ceo sistem truo. sudija dobro zna kakvu umobolnu presudu donosi i boli je picka za to jer zna da posledica nece biti (ili ce biti manje od koristi koju ce time ostvariti)
Link to comment
Subotički biznismen Momčilo Rajić (53) zvani Moma Spas, optužen za organizovanje ilegalne proizvodnje alkohola, nagodio se sa državom, kojoj će morati da plati oko 60 miliona dinara, a moraće i da odleži šest godina u zatvoru!http://www.gradsubotica.co.rs/momo-spas-se-nagodio-sa-sudom/
Momčilo Rajić je, inače, venčani kum predsednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića i počasni predsednik Fudbalskog kluba „Spartak“.
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...